Odpiralni čas

Fotografija: Ciril Mlinar Cic

 

Od 1. maja do 30. septembra
vsak dan od 8.30 do 18.30

vrtnarji

Ko govorimo o vrtu, ne moremo mimo dveh imen, ki sta tesno povezani z zgodovino vrta.

Marsikdo se verjetno spominja tihe, skromne ženice, ki je neutrudno skrbela za gredice, zalivala rastline, z navdušenjem v oceh pripovedovala obiskovalcem o svojih ljubljenkah in jih opozarjala na skrite zanimivosti. Ancka Kavs je bila rojena 28. decembra 1907 na Vrsniku v številni družini. Z veseljem je sprejela povabilo Bois de Chesna, ki je za Juliano potreboval tudi vrtnarico. Umrla je 6. 3. 2000.

Kdo še ni slišal za Medvedjo smrt, za Antona Tožbarja - Špika, ki je bil Kugyjev vodnik? Njegov sin je bil lovski cuvaj v lovišcu Alberta Bois de Chesna, njegov vnuk Anton pa vrtnar v Juliani. Rodil se je 29. maja leta 1905 v Trenti. Juliana je zrasla na njihovi zemlji, zato je bil z njo vse življenje tesno povezan, ne samo službeno, ampak tudi custveno. Hodil je po gorah, kopal rastline in jih skrbno nosil v dolino. Tudi po vojni je ostal zvest Juliani, še v pokoju je rad pomagal z delom in nasvetom. Umrl je 3. februarja leta 1993 v Trenti.

Delo prvih dveh vrtnarjev sta nadaljevala Tožbarjeva hcerka Marija in njegov zet Jože Završnik (*24. 4. 1946 - +3. 11. 2005). Družinsko vrtnarsko tradicijo v Juliani pa sedaj nadaljuje njun najmlajši sin Klemen Završnik.

Juliana je edini alpski botanicni vrt v Sloveniji, ki živi že vec kot osemdeset let in v katerem se zgodovina prepleta s sedanjostjo na vsakem koraku.

  • Ancka Kavs, Anton Tožbar in njegova hci Marija, zdaj porocena Završnik (v 50. letih). Foto T. Wraber
    Ancka Kavs, Anton Tožbar in njegova hci Marija, zdaj porocena Završnik (v 50. letih). Foto T. Wraber
  • V vrtu 1969. Od leve: Ancka Kavs, Jože Završnik, Marija Završnik, Katja Toplak, Tone Wraber, Tone Tožbar in Cveta Zupancic. Foto: M. Lovka
    V vrtu 1969. Od leve: Ancka Kavs, Jože Završnik, Marija Završnik, Katja Toplak, Tone Wraber, Tone Tožbar in Cveta Zupancic. Foto: M. Lovka