Herbarij Henrika Freyerja (1802-1866)

Henrik Freyer je bil prvi kustos Deželnega muzeja v Ljubljani. Ukvarjal se je z botaniko, zoologijo, paleontologijo in kartografijo. Na številnih ekskurzijah po Kranjski je nabiral rastline za herbarij, ki ga hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.

V botanicnem svetu je Freyer najbolj znan kot krstni boter blagajevega volcina (Daphne blagayana), rastline, o kateri so slovenski botaniki verjetno najvec pisali.

  • Herbarijska pola z blagajevim volcinom (Daphne blagayana)
    Herbarijska pola z blagajevim volcinom (Daphne blagayana)