Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

Boris Kryštufek, Ph.D.

 • Photo: Marko Masterl
  Photo: Marko Masterl
 • Museum Councillor
 • Head of Department of Vertebrate Zoology

 

Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenian Museum of Natural History

Department of Vertebrate Zoology
Prešernova cesta 20, p. o. box 290, SI - 1001 Ljubljana, Slovenia
T: (00 386 1) 241 09 50
F: (00 386 1) 241 09 53
E: bkrystufek@pms-lj.si

Education

 • Biologist
 • Doctor of Biological Sciences

Work description

 • Head of Department of Vertebrate Zoology, Mammals Collection manegement
 • Editor of museum's publication SCOPOLIA
 • Taxonomy, Zoogeography and Conservation Biology of Mammals in Slovenia, South Eastern Europe, Middle East and Palaearctic. Experiences in field,  cabinet and laboratory work in zoology, monitoring animal populations, manegament and coordination of research groups and projects, writing and editing scientific and popular texts. Experienced in basic zoology drawings, statistical programs and working with databases.

Prizes and awards

 • Valvasor Award in 2011 for the exhibition Mysterious death of the young Leonora
 • Research Fellow (Research Associate) in Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig in Bonn (2013). Honorary Senior Fellow (Honorary Senior Fellow) at the University of Hull, United Kingdom (2002). Regional Coordinator for Palaearctic for small terrestrial mammals in the International Union for Conservation of Nature IUCN (since 2009). Coordinator for Eastern Europe Committee for the systematic collection of the International Association mamologov (Systematic Collections Committee of the International Federation of Mammalogists; 2007)
 • Valvasorjeva nagrada za leto 2011 za razstavo Skrivnostna smrt mlade Leonore
 • raziskovalni sodelavec (Research Associate) v Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig Bonn (od 2013). Častni višji sodelavec (Honorary Senior Fellow) na University of Hull, Velika Britanija (2002). Regionalni koordinator za področje Palearktisa za Male terestrične sesalce pri Mednarodni zvezi za varstvo narave IUCN (od 2009). Koordinator za vzhodno Evropo pri Komiteju za sistematske zbirke Mednarodnega združenja mamologov (Systematic Collections Committee of the International Federation of Mammalogists; od 2007).
 • Valvasorjeva nagrada za enkratne dosežke - za razstavo Naše malo veliko morje, 2016 (vsi prejemniki nagrade: dr. Breda Činč Juhant, dr. Andrej Gogala, Alenka Jamnik, Mojca Jernejc Kodrič, dr. Miha Jeršek, Urška Kačar, Tea Knapič, Mag. Matija Križnar, dr. Boris Kryštufek, Špela Pungaršek, dr. Staša Tome, Ljerka Trampuž, dr. Tomi Trilar in dr. Al Vrezec)
 • Zlata plaketa Univerze na Primorskem (2004)
 • Nagrada Sklada Univerze na Primorskem za znanstveno odličnost (2010)
 • CIC Literarna nagrada (CIC Literary Prize, Prix Technique) za leto 2004 (Living with bears, 2003, soavtorja Huw I. Griffiths, Božidar Flajšman).
 • Član znanstvenih odborov Evropskih kongresov mamologije (European Congress of Mammalogy): Jyvaskyla, Finska (1999); Brno, Češka Republika (2003); Varšava, Poljska (2019).
 • Član znanstvenih odborov Mednarodnih konferenc o polhih (International Conference on Dormice): Moščenička Draga, Hrvaška (1996); Edirne, Turčija (1999); Godolloe, Madžarska (2002); Siedlce, Poljska (2005), Ostritz, Nemčija (2011), Svendborg, Danska (2014), Liege, Belgija (2017), Svilengrad, Bolgarija (2020)
 • Član znanstvenih odborov Mednarodnih zooloških kongresov Muzeja “Grigore Antipa”, Bukarešta, Romunija (International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, Bucharest, Romania): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 • So-organizator znanstvene delavnice “Patterns and Process in Balkan Biodiversity”. Projekt European Science Foundation, Znanstveno raziskovalno središče Koper in Hull University. VB, Koper, 25-29 September 2001.
 • Koordinator na projektu Kartiranje evropskih sesalcev (Mapping of European mammals (Societas Europaea Mammologica) za območje Jugoslavije (1992-1999)
 • Član Nadzornega odbora (Steering Committee) in nacionalni coordinator za Slovenijo na projektu Kartiranje evropskih sesalcev 2 (Mapping of European mammals 2; Europaean Mammal Fundation); pričetka 2017
 • 2001: Vodja nacionalne delegacije na 3. Srečanju  Upravnega odbora GBIF (3rd Governing Board Meeting, Global Biodiversity Information Facilities), Paris, 2001.
 • Pridruženi urednik (Associate editor) revije Mammalia : morphologie, biologie,systematique des mammiferes. Založnik De Gruyter, 1936-. ISSN 0025-1461. (od 2008) in Jordan Journal of Biological SciencesISSN 23077166 (od 2019).
 • Član uredniških odborov: Acta Musei Macedonici scientiarum naturalium. Skopje: Prirodonaučen muzej. ISSN 0583-4988 (od 2017); Acta zoologica cracoviensia. Kraków: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0065-1710 (od 2005); Acta zoologica Lituanica; Vilnius: Institute of Ecology of Vilnius University, ISSN 1392-1657 (2008-2011); The Bonn zoological bulletin. Bonn: Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, ISSN 2190-7307 (od 2010);Folia Zoologica. Praha: Academia. ISSN 0139-7893 (od 1994). Gortania, Geologia, paleontologia, paletnologia. Udine: Edizioni del Museo friulano di storia naturale, ISSN 2038-0410 (od 2009). Hystrix : the italian journal of mammalogy. Roma: Associazione teriologica italiana. ISSN 0394-1914 (od 2007). North-Western Journal of Zoology. Oradea: University of Oradea Publishing House, ISSN 1584-9074 (od 2005). Theriologia Ukrainica (Pracì Terìologìčnoï školi). Lugans´k: Ukraïns´ke terìologìčne tovaristvo NAN Ukraïni, 1998-. ISSN 2074-2274 (od 2018). Trakya Ünýversýtesý bilimsel araţtýrmalar dergisi. B serýsý. Series B, Fen bilimleri, Natural and applied sciences. Edirne: Trakya Üniversitesi, ISSN 1302-647X (od 2000). Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa". Bucureşti: Muzeul Naţional de Istoire Naturalæa "Grigore Antipa". ISSN 1223-2254 (od 2011). Zoology in the Middle East. Taylor & Francis: Kasparek. ISSN 0939-7140 (od 2011). Zoology and Ecology, Taylor & Francis (od 2012); Turkish Journal of Zoology (Tunitak).
 • Gostujoči profesor: Univerza Kyoto, Japonska (4 mesece v 2017); Naravoslovna fakulteta, Karlova Univerza, Praga (od 2016); Univerza Arak, Arak, Iran (2018).
 • Gostujoči raziskovalec: Vertebrate Museum, Shippensburg University, Shippensburg, ZDA (6 mesecev v 1998).
 • Vabljena predavanja, seminarji, plenarna predavanja: 2019 – 14th INternational Congress on Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, organizator: Hellenic Zoological Society, Solun, Grčija; 2018 – International Training Course on Rodents and Rodent-born Disease, organizator: Pasteur Institute in Tehran, Akanlu, Hamadan, Iran; 2018 – International Conference on Integrative Approaches of Rodent Studies, organizator Ferdowsi University, Mashad, Iran; 2018 – Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran; 2017 – National University of Taiwan, Biology Department, Taipei, Taiwan; 2017 – Kyoto University Museum, Kyoto, Japonska, 2016, 2017 – Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, Nemčija; 2016 – Zoološki muzej (Museo Civico di Zoologia), Rim, Italija;  2010, 2011, 2015, 2019 – Karlova univerza, Praga, 2013 – Zoološki Institut; Ruska akademija znanosti, Novosibirsk, Ruska Federacija; 2011-2013 – Univerza v Zagrebu, Hrvaška; 2000 – Nelson Mandela University, Port Elizabet, Južnoafriška republika; 2000, 2002 – Fort Hare University, Alice, Južnoafriška republika; 1998 – Shippensburg University, Pennsylvania, ZDA; 1997 – University of Malaya, Kuala Lumpur, Malezija. 

Bibliography

 • Sesalci Slovenije (1991), The Atlas of European Mammals (1999), Osnove varstvene biologije (1999), Kljuc za dolocanje vretencarjev Slovenije (1999), Mammals of Turkey and Cyprus (2001, 2005, 2009), Living with Bears: A large European carnivore in a shrinking World (2003; dobitnik CIC Literary Prize za 2004), Balkan Biodiversity: Pattern and Process in the European Hotspot (2004), Polh in clovek (2007).
 • Researcher No: 09211
 • Scientific bibliography
 • Complete bibliography