Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

Alenka Jamnik

 • Fotografija: Ciril Mlinar
  Fotografija: Ciril Mlinar
 • Librarian Specialist

Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenian Museum of Natural History

Museum Library
Prešernova cesta 20, p.p. 290, SI - 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (00 386 1) 241 09 44
F: (00 386 1) 241 09 53
E: biblioteka@pms-lj.si

Education

 • Geologist

Work description

 • maintenance of library book collections and databases
 • preparing bibliographies of employees
 • science and literature popularization
 • taking part in exhibition processes

Bibliography

 • KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), JAMNIK, Alenka. Triasna ostriga nad Podbelo. Proteus, ISSN 0033-1805, mar. 2013, letn. 75, št. 7, str. 322-323, ilustr. [COBISS.SI-ID 1213685
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geološko knjižno gradivo v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Konkrecija, ISSN 2232-5581, april 2012, št. 1, str. 85-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 1118197]
 • JAMNIK, Alenka. Geološki dragulji v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije in digitalizacija. Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 2013, 22, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 1204469
 • JAMNIK, Alenka (avtor, fotograf). Geologija Kamniških in Savinjskih Alp : Alenka Jamnik. V: GOLNAR, Tone, MOROJNA, Silvij, POLLAK, Bojan. Plezalni vodnik, Kamniške in Savinjske Alpe, Kamniška Bistrica. 3., popravljena in razširjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 1135605]
 • JAMNIK, Alenka (avtor razstave). Knjižni zakladi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije : Prirodoslovni muzej Slovenije, 20.12. 2013 - 30. 1. 2014, vitrina cetrtletja. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 20. 12. 2013 do 30. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 1278965]
 • Researcher No:  24080
 • Scientific bibliography

 • Complete bibliography