Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

2019

Vsebina / Contents 
R. VEROVNIK: Prenovljeni seznam dnevnih metuljev (Lepidoptera: Papilionidea) SlovenijeUpdated checklist of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) of Slovenia Članek /Article (.pdf)
J. PODLESNIK, P. JAKŠIĆ, A. NAHIRNIĆ, F. JANŽEKOVIČ, T. KLENOVŠEK, V. KLOKOČOVNIK, D. DEVETAK: Fauna of the brown lacewings of Serbia (Insecta: Neuroptera: Hemerobiidae) Favna rjavih mrežekrilcev Republike Srbije (Insecta: Neuroptera: Hemerobiidae) Članek /Article (.pdf)
E. LANGERHOLC, D. DEVETAK: Mrežekrilci (Neuropterida: Megaloptera,Neuroptera) območja Natura 2000 v Sloveniji: Ličenca pri Poljčanah – Ribniki Petelinjekalderflies and lacewings (Neuropterida:  Megaloptera, Neuroptera) of the Natura 2000 protected area in Slovenia: Ličenca near Poljčane – Petelinjek ponds Članek /Article (.pdf)
D. BEVK, B. KODREMAN, M. VIRANT DOBERLET, A. VREZEC: Uporabnost različnih pasti za monitoring divjih čebel Usefulness of different traps for monitoring wild bees Članek /Article (.pdf)
T. KOREN: The distribution of Willowherb Hawkmoth Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (Lepidoptera, Sphingidae) in Croatia Razširjenost vrbovčevega veščeca Proserpinus proserpina (Pallas,1772) (Lepidoptera, Sphingidae) na Hrvaškem Članek /Article (.pdf)
H. IBRAHIMI, I. SPAHIJA, A. BILALLI, R. KUÇI: Contribution to the knowledgeof the caddissfly (insecta: Trichoptera) fauna of the Drenica river in Kosovo Prispevek k poznavanju favne mladoletnic (insecta: Trichoptera) reke Drenice na Kosovu Članek /Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

Ž. PREDOVNIK, P. GLOGOVČAN: Nove najdbe vrst Colias erate (Esper, 1805) in Agriades orbitulus (de Prunner, 1798) v favni Slovenije (Lepidoptera: Pieridae, Lycaenidae) new findings of Colias erate (Esper, 1805) and Agriades orbitulus (de Prunner, 1798) in the fauna of Slovenia (Lepidoptera: Pieridae, Lycaenidae) Članek /Article (.pdf)
B. KOFLER: Drugo nahajališče podvrste Pretneria metkae mirae Bognolo & Kofler, 2001 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) Second locality of the subspecies Pretneria metkae mirae Bognolo & Kofler, 2001 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) Članek /Article (.pdf)

D. KULIJER, I. RAPUZZI, A. VESNIĆ: New records and distribution of threatened Carabus (variolosusnodulosus Creutzer, 1799 in Bosnia and Herzegovina (Coleoptera: Carabidae). Novi podatki in razširjenost ogroženega močvirskega krešiča,Carabus (variolosusnodulosus, v Bosni in Hercegovini (Coleoptera: Carabidae) Članek /Article (.pdf)

K. SOTIROVSKI, K. SREBROVA, S. NACHESKI: First records of the oak lace bug Corythucha arcuata (say, 1832) (Hemiptera: tingidae) in north Macedonia. Prve najdbe hrastove čipkarke, Corythucha arcuata (say, 1832) (Hemiptera: tingidae) v severni Makedoniji Članek /Article (.pdf)

D. DEVETAK, R. DOBOSZ, F. JANŽEKOVIČ, T. KLENOVŠEK: Contribution to the knowledge of neuroptera from Georgia (sakartvelo). Prispevek k poznavanju mrežekrilcev (neuroptera) iz Gruzije (sakartvelo) Članek /Article (.pdf)

ADEMOLU K.O., IDOWU A.B., OLABODE O.A., JODA A.O., ADELABU A.B.: Food plant sterilization and its impacts on hemocyte cells and activities of carbohydrases in the midgut of zonocerus variegatus (l.). Sterilizacija hranilnih rastlin in njen vpliv na celice hemocite in aktivnost karbohidraz v srednjem črevesu kobilice Zonocerus variegatus (l.) Članek /Article (.pdf)

JODA A. O., SANNI A. Y.: Evaluation of powder mixtures of selected plants as protectants of cowpea (Vigna unguiculata [l.] walp.) against Callosobruchus maculatus (F.). Vrednotenje mešanic prahu izbranih rastlin za zaščito kitajskega fižola (Vigna unguiculata [l.] walp.) pred hroščem Callosobruchus maculatus (F.) Članek /Article (.pdf)