Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

Minerals and rocks


Fool's gold

Crystals and wine

Eklogite - a special jewel from Pohorje

Mineral recources in Slovenia

Calcite from Slovenia

Minerals from mine Sitarjevec, Litija

Mineralne zanimivosti Slovenije

Vecina najdb mineralov je z ozemlja Republike Slovenije in datira v obdobje po letu 1990, ko so se nekateri slovenski zbiralci osredotocili na iskanje mineralov na domacih tleh.

Podrobnosti

Kalcit iz Peci pri Kropi na Gorenjskem

Kalcit je mineral s kemicno sestavo CaCO3 (kalcijev karbonat) in je eden najbolj razširjenih mineralov na Slovenskem, saj med drugimi sestavlja kamnino apnenec, ki je pri nas najbolj razširjena kamnina.

Podrobnosti

Rudnik Remšnik: zgodovina - geologij - minerali

Rudnik pod imenom Drauwald (dravski gozd) je bil vpisan v rudarsko knjigo A pod vložno št. 2901 z dne 14.10.1850. Prvi lastniki rudnika so bili Jakob Krušnik, Karl Kranz in Johan Baumgartner.

Podrobnosti

Gemologija - veda o draguljih