Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Fosili

  • Fotografija: Matija Križnar
    Fotografija: Matija Križnar

Celjustnica jamskega leva objavljena na znamki

Primerek celjustnice jamskega leva je Pošta Slovenije upodobila na poštni znamki.

Podrobnosti

Izjemno najdišce fosilov v Sloveniji

V srednjem miocenu, pred približno 11 milijoni let, tocneje v obdobju, ki ga imenujemo sarmatij, se je na obmocju današnjega Tunjiškega gricevja odložilo zanimivo zaporedje drobnozrnatih sedimentov.

Podrobnosti

Fosilen les iz zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Fosilen les je ostanek nekdanjih rastlin, ki so se po odmrtju dovolj hitro znašle v primernem okolju, kjer je bilo onemogoceno njihovo razpadanje; v mocvirju, blatu, mulju, pesku, vulkanskem pesku, smoli,… .

Podrobnosti

Fosilna dedišcina profila bela cerkev

Profil v srednjemiocenskih kamninah v bližini Bele Cerkve je nastal pri gradnji avtocestnega odseka Kronovo - Dobruška vas na Dolenjskem

Podrobnosti

Zgornjekredni fosili iz kamnoloma Stranice pri Slovenskih Konjicah

Širšo okolico Slovenskih Konjic so že v devetnajstem stoletju raziskovali številni znani in priznani geologi in paleontologi (A. Morlot, M. V. Lipold, D. Stur, R. Hoernes, F. Teller in kasneje Kühn).

Podrobnosti

Fosilna dedišcina gozda

Fosilen les predstavlja ostanke rastlin iz starejših geoloških obdobij, ki so se po odmrtju dovolj hitro znašle v primernem okolju, kjer je bilo onemogoceno njihovo razpadanje - gnitje

Podrobnosti