Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Nevretenčarji

Kustodiat za nevretencarje raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje nevretencarje in kulturno dedišcino nevretencarskega izvora, dopolnjuje in varuje zbirke nevretencarjev, ter s pomocjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, favnistiko, ekologijo in naravovarstvo nevretencarjev. V okviru Kustodiata za nevretencarje deluje tudi Slovenski arhiv živalskih zvokov.

 

  • Fotografija: Davorin Tome
    Fotografija: Davorin Tome

Zanimivosti iz sveta žuželk

Ste vedeli, da so žuželke zelo številcna skupina? Njihovo število mocno presega število ljudi - strokovnjaki ocenjujejo, da pride na enega cloveka 200 milijonov žuželk. Preberite še vec zanimivosti o tej živalski skupini!

Podrobnosti

  • Fotografija: en.wikipedia.org/wiki/File:Heteroptera_morphology-d.svg
    Fotografija: en.wikipedia.org/wiki/File:Heteroptera_morphology-d.svg

Stenice Slovenije

Za stenice je znacilen kljunec, oblikovan iz obustnih okoncin, s katerim sesajo rastlinska ali živalska tkiva, vtekocinjena z njihovimi encimi. Stenice so zelo raznovrstna skupina in živijo v razlicnih kopenskih in sladkovodnih življenjskih okoljih. Žuželke podreda Heteroptera (red Hemiptera) razvršcamo v infraredove.

Podrobnosti

Imenik slovenskih imen nevretencarjev

Kustodiat za nevretencarje skrbi za spletno stran s slovenskimi imeni nevretencarjev.

Podrobnosti

Podatkovna zbirka fotografij nevretencarjev

Kustodiat za nevretencarje skrbi za spletno stran Podatkovna zbirka fotografij nevretencarjev.

Podrobnosti

  • Fotografija: Andrej Gogala
    Fotografija: Andrej Gogala

Divje cebele v Sloveniji

Cebele so kot opraševalke mnogih rastlin nepogrešljive za obstanek kopenskih življenjskih združb. V Sloveniji smo doslej našli 564 vrst divjih cebel. Vecina vrst živi samotarsko.

Podrobnosti