Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Desetletje spremljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji

Muzejska 1, 17. 9. 2020 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

Preučevanje volkov je zaradi njihovega skrivnostnega načina življenja, relativno nizkih populacijskih gostot in velikih domačih okolišev izredno zahtevno, zato pri tem raziskovalci uporabljamo različne metode. Začetki sistematičnega spremljanja populacije volka v Sloveniji segajo v leto 2010 in projekt SloWolf (2010-2013), od leta 2015 pa izvajamo redni monitoring volkov, ki vključuje tako najsodobnejše genetske metode kot tudi vse pogosteje uporabljeni pristop “citizen science”. To nam daje natančen vpogled v populacijo, ki jo zato poznamo izredno dobro. Pomemben del monitoringa je t. i. howling - popis teritorialnih tropov volkov z metodo izzivanja tuljenja - kjer ključno delo opravijo prostovoljci, ki tri zaporedne noči preživijo na terenu v gozdovih na območju razširjenosti volkov. Na predavanju se bomo dotaknili različnih pristopov, ki jih uporabljamo za spremljanje volkov, s poudarkom na prej omenjeni metodi izzivanja tuljenja. Seveda bomo nekaj povedali tudi o biologiji volkov in o trenutnem stanju populacije v Sloveniji.

Predava: Žan Kuralt, Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum

  • Pomemben del monitoringa je t. i. howling - popis teritorialnih tropov volkov z metodo izzivanja tuljenja.  Foto: Žan Kuralt
    Pomemben del monitoringa je t. i. howling - popis teritorialnih tropov volkov z metodo izzivanja tuljenja. Foto: Žan Kuralt