Čudovita raznolikost

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 16. 11. 2019 _global/time/from 11:00 _global/time/to 12:30

Za otroke od 8 do 12 let

Otroci bodo kot pravi naravoslovni detektivi raziskovali muzej, iskali odgovore na zastavljena vprašanja, možgančkali in se ob medsebojnem tekmovanju neizmerno zabavali. Skozi igro bodo spoznavali različne živali, pojem biodiverziteta, njen pomen ter potrebo po njenem ohranjanju. Izdelali bodo zvočne voščilnice z oglašanjem nekaterih živali ter zapisali svoje dobre želje za varovanje okolja in narave.

Otroci, mlajši od 8 let, se delavnice lahko udeležijo le v spremstvu odrasle osebe.

Delavnico pripravljamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo v okviru projekta NAT2CARE, Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. 

  • Fotografija: Davorin Tome
    Fotografija: Davorin Tome