Življenje in delo J. A. Scopolija v Idriji (1754 -1769)

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 28. 3. 2019 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

Prvi rudniški zdravnik in naravoslovec evropskega pomena J. A. Scopoli je v Idriji deloval polnih 15 let. Ob nesrečah, ki so ga spremljale od vsega začetka, brodolom na reki Inn, smrt žene in dveh otrok, nerazumevanje ravnatelja rudnika, nepoznavanje jezika domačinov, se je z vsem žarom posvetil preprečevanju zastrupitev rudarjev z živim srebrom in preučevanju rastlinstva, živalstva in mineralov Kranjske ter ustvaril evropsko pomembna in še danes veljavna znanstvena dela.

Predavajo: Martina Peljhan, Ivica Kavčič, Tinka Gantar, Muzejsko društvo Idrija

  • Fotografija Milan Papež
    Fotografija Milan Papež