KARAVANKE UNESCO GLOBALNI GEOPARK

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 22. 11. 2018 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

Na predavanju bodo predstavljene geološke in geomorfološke posebnosti Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka, njegova naravna in kulturna dediščina ter izobraževalni programi.

Predavajo: dr. Darja Komar in mag. Gerald Hartmann, DS Geoparka Karavanke-Karawanken, mag. Mojca Bedjanič, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor  
  • Wulfenit. Fotografija: Tomo Jeseničnik
    Wulfenit. Fotografija: Tomo Jeseničnik
  • Galenit. Fotografija: Tomo Jeseničnik
    Galenit. Fotografija: Tomo Jeseničnik
  • Sfalerit. Fotografija: Tomo Jeseničnik
    Sfalerit. Fotografija: Tomo Jeseničnik