Muzejske zbirke in morfometrija

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 6. 9. 2018 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

PREDAVANJE iz cikla EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE IN NARAVOSLOVNE ZBIRKE

Morfometrija je pristop k vrednotenju in analizi variabilnosti morfoloških struktur. Navadno obravnavamo velikost in obliko organizmov ali njihovih delov, lahko za namene primerjav med taksoni in filogenijo. Spremembe v morfologiji lahko povežemo z ekološkimi gradienti, npr. s spreminjanjem klime, ali pa opišemo morfološke spremembe, povezane s staranjem osebkov, z evolucijo vrste. S sodobnimi metodami geometrijske morfometrije merimo, primerjamo ali modeliramo oblike tudi v tridimenzionalen prostoru. Muzeji so zakladnice materiala in zato temelj preučevanj, ki ga raziskovalci nadgradimo z idejami in novim znanjem.

Predava: doc. dr. Tina Klenovšek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor

  • Oslonilne točke na spodnji strani lobanje evropske tekunice. Zbirka Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Fotografija: Tina Klenovšek
    Oslonilne točke na spodnji strani lobanje evropske tekunice. Zbirka Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Fotografija: Tina Klenovšek