Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Ledenodobna vegetacija in okolje, v katerem je živel mamut iz Nevelj

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 14. 6. 2018 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

PREDAVANJE iz cikla 80-LETNICA ODKRITJA NEVELJSKEGA MAMUTA

Na predavanju bomo predstavili ledenodobno rastlinstvo in okolje v zadnji ledeni dobi (pred ca. 20.000 leti), ki smo ga rekonstruirali s pomočjo preučevanja fosilnih ostankov rastlin, ohranjenih na paleoekoloških (jezerski in močvirski sediment) in arheoloških najdiščih. V več kot 50 paleolitskih, predvsem jamskih najdišč v Sloveniji, je človek s kurjenjem ognja zapustil pomemben vir podatkov, ki nam lahko vsaj delno dopolnjujejo palinološko sliko vegetacijskih in z njimi tudi klimatskih razmer tedanjega časa.

Predava: dr. Tjaša Tolar in dr. Maja Andrič, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana

  • Današnja vegetacija severne Finske je podobna nekdanji ledenodobni vegetaciji srednje in vzhodne Evrope. Fotografija: Maja Andrič
    Današnja vegetacija severne Finske je podobna nekdanji ledenodobni vegetaciji srednje in vzhodne Evrope. Fotografija: Maja Andrič