Rezultati obročkanja trstnic v Sloveniji

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 4. 5. 2017 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

Predavanje iz cikla Ob 90-letnici obročkanja ptic v Sloveniji

Dolgoletni vodja Slovenskega centra za obročkanje ptičev bo v predavanju predstavil rezultate obročkanja vrst iz rodu trstnic (Acrocephalus), skupine manjših ptic pevk, ki so vezane na vlažna okolja, zlasti trstišča. Trstnice predstavljajo pomemben del raziskav o okviru obročkovalske dejavnosti v Sloveniji, katerih obročkanje se je bistveno povečalo po letu 1972 po uvedbi lova z najlonskimi mrežami, novo poglavja iz poznavanja življenja in biologije trstnic pa se odprlo z letom 1976, ko smo zabeležili prvo najdbo iz tujine.

Predava: Dare Šere