Uporaba zaporedij DNA v raziskovanju evolucije rastlin

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 9. 2. 2017 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00
PREDAVANJE iz cikla ob 90-letnici Juliane
Uporaba zaporedij DNA je v zadnjih 20 letih revolucionirala poglede na evolucijo rastlin in posledično na sorodstvene odnose med posameznimi rastlinskimi skupinami. V predavanju bomo izvedeli, kako se zaporedja DNA lahko uporabijo v raziskavah evolucije rastlin in tako omogočijo  globlje vpoglede v njihovo raznolikost. Poleg teoretičnega ozadja bo predavatelj prikazal tudi nekaj primerov iz lastnih raziskav.
Predava: dr. Božo Frajman, Botanični inštitut Univerze v Innsbrucku
NASKALNI MLEČEK (Euphorbia myrsinites)
Fotografija: Božo Frajman