Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Rastlinstvo slovenske Istre

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 10. 11. 2016 _global/time/from 18:00

Zaradi značilnega podnebja, prehodnega med celinskim in sredozemskim, ter zaradi izmenjavanja dveh prevladujočih tipov kamenin, apnenca in fliša, je rastlinstvo slovenske Istre izjemno pestro. K temu je prispevala tudi raznolikost krajine, ki je bila skozi stoletja trajnostno upravljanja, kar je omogočilo nastanek nekaterih tipičnih habitatov. Zaradi intenzivne ruderalizacije po eni strani in opuščanja tradicionalnih rab po drugi, danes tudi tukaj opažamo hitre spremembe, ki vplivajo na izginjanje nekaterih značilnih vrst  in habitatov in pojavljanje novih, predvsem tujerodnih vrst.

Predava: Peter Glasnović, Oddelek za biodiverziteto, FAMNIT, Univerza na Primorskem

Ostala predavanja iz cikla si lahko ogledate na naši spletni strani.

  • Vrtna vetrnica (Anemone hortensis), foto: Peter Glasnović
    Vrtna vetrnica (Anemone hortensis), foto: Peter Glasnović