Hiša iz sladkorja

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 13. 10. 2016 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

Predavanje iz cikla MOJE ZELENO MESTO.

…rastlinska celica, drevo in naš dom iz lesa… Ustvarjalnost narave skorajda ne pozna meja. Vsak dan se v zelenih listih dogaja čudež fotosinteze, ki se še nadaljuje, saj iz preproste glukoze rastline ustvarijo neverjetno množico različnih spojin, ki nam omogočajo in lepšajo življenje. Na predavanju bo predstavljen les od nastanka olesenele celične stene in priraščanja drevesa do lastnosti lesa, ki jih ljudje s pridom izkoriščamo od začetkov svojega obstajanja, a jih nemalokrat omalovažujemo, če ne celo spregledamo. Predava: Irena Leban, Srednja in višja šola za lesarstvo, Šolski center Škofja Loka


Fotografija: Irena Leban