NA PRAZNIK DELA JE MUZEJ ZAPRT

1. 5. 2016
Fotografija: Ciril Mlinar Cic