Bober na pragu Ljubljane

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 31. 3. 2016 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

Predavanje iz cikla MOJE ZELENO MESTO.


Sedmi april je mednarodni dan bobra, zato se bomo spomnili tega zanimivega glodavca, čigar bodočnost je bila pred stoletjem vsepovsod mračna. Danes se vrača kot zmagovalec. Tudi v Sloveniji ponovno osvaja zgodovinski življenjski prostor in nam daje nam upanje za sonaravno upravljanje z vodami. 

Predava: prof. dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije


Fotografija: Ciril Mlinar Cic