Velikih pet – izumiranja v geološki zgodovini

18. 12. 2014

ob 18. uri

Skozi več kot 3.500 milijonov letno zgodovino življenja na Zemlji je prišlo do mnogih izumiranj živali in rastlin. Čeprav je najbolj znano izumiranje potekalo ob koncu krede, ko so izumrli dinozavri in mnogi drugi organizmi, to ni bilo največje izumiranje na Zemlji. Vse in še več na predavanju. Predava: mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenije