Izbira spolnega in/ali življenjskega partnerja pri človeku - prestavljeno na 15. 1. 2015

20. 11. 2014
Izbira spolnega in/ali življenjskega partnerja je ključnega pomena za biološki fitnes človeka. Na predavanju bo prdavateljica predstavila, po katerih lastnostih moški in ženski spol izbirata partnerja, katere adaptivne lastnosti moškim in ženskam povečujejo verjetnost za spolno zvestobo partnerja, ipd. Dotaknili se bomo tudi bioloških razlag za spolno usmerjenjenost človeka, npr. kakšne so razlage za obstoj homoseksualnosti.
Predava dr. Simona Fišer Kralj,  Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU