Evolucija račjekljunih dinozavrov

16. 10. 2014

ob 18. uri

Predavateljica bo predstavila razvoj hadrozavrov ali račjekljunih dinozavrov in njihove posebne evolucijske prilagoditve, ki so jim omogočile, da so ob koncu krede postali najuspešnejši rastlinojedi dinozavri in se razširili po praktično vseh kopenskih območjih severne poloble. Poseben poudarek bo namenjen tudi našim hadrozavrom iz okoli 70 milijonov let starega najdišča pri Kozini. Njihova posebnost je, da so imeli številne primitivne lastnosti in da so bili zaradi omejenega življenjskega prostora zelo majhni - tako imenovani otočni pritlikavci.
Predava: dr. Irena Debeljak, znanstvena sodelavka Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca ZRC SAZU