Evolucijski škrati in velikani med pajki

20. 2. 2014

ob 18. uri

Pri mnogih pajkih so samice nekajkrat večje od samcev. Ta pojav imenujemo spolni velikostni dimorfizem. V predavanju bomo slišali, kako evolucija pripelje do takih razlik med spoloma in izvedeli, ali so samice evolucijske velikanke ali pa so samčki evolucijski škratje.
Predava: doc. dr. Matjaž Kuntner, predstojnik Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU