Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Nova pridobitev paleontološke zbirke

Razstava v Prirodoslovnem muzeju Slovenije od 16. 10. 2008 do 10. 2. 2009.

Avtorica: Katarina Krivic

V letih 2006 in 2008 je Prirodoslovni muzej Slovenije obogatil svoje zbirke s kostnim gradivom iz številnih slovenskih paleolitskih postaj, ki mu ga je odstopil Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Paleolitska postaja se imenuje najdišce najstarejšega, iz kamna namensko izdelanega orodja. Od tu tudi slovensko ime za grški izraz paleolitik - stara kamena doba. Ta casovno sodi v geološko obdobje, imenovano pleistocen ali ledena doba.

Leta 2006 in 2008 je muzej prevzel ostanke izkopavanj iz 30 paleolitskih postaj ter mlajše, bakrenodobne kostne ostanke z Ljubljanskega barja.

Izkopavanja so vecinoma potekala sredi prejšnjega stoletja in v njegovi drugi polovici. Tedanja zakonodaja je najdbam ostankov iz stare kamene dobe pripisovala poseben nacionalni pomen in dolocala, da sodijo po strokovni obdelavi v pristojno nacionalno ustanovo - muzej. Vecina ostankov pleistocenske favne se sedaj nahaja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, artefakti - orodja, ki jih je izdelal clovek pa v Narodnem muzeju Slovenije.

Kostne ostanke so strokovno obdelali in determinirali: vecji del prof. dr. Ivan Rakovec, v veliko manjšem obsegu pa prof. dr. Milos Kretzoi in prof. dr. Erich Thenius. Kasneje sta gradivo strokovno obdelovala tudi prof. dr. Vida Pohar in prof. dr. Franc Osole.

V zbirki živalskih ostankov iz ledene dobe prevladujejo kosti in njihovi odlomki, pogosti so posamezni zobje, redki pa drugi ostanki, na primer deli rogovja, kremplji. Med živalskimi skupinami so najštevilcneje zastopani takratni medvedi, imenovani jamski medvedi. Zelo pogosti so tudi alpski svizci, predstavniki jelenjadi (jelen, severni jelen, los, srna), votlorogega goveda (tur, zober, gams, kozorog, muflon, ovca, koza) ter divji prašici in zveri (ris, volk, pes, divja macka, lisica, kuna, jazbec, vidra). S posameznimi primerki so zastopani zajci, glodalci (bober, veverica), mali sesalci, ptice in ribe.

Celotna zbirka je vnešena v racunalniško bazo podatkov.
Skupno je vpisanih 2.199 enot; 1170 iz leta 2006 in 1019 iz leta 2008.