Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Narava vzhodnih Haloz

Geološka vitrina cetrtletja Narava vzhodnih Haloz bo odprta od 7. februarja 2008 do 17. aprila 2008. Muzej je odprt od 10. do 18. ure, v cetrtek od 10. do 20. ure. Najava skupin: (01) 241 09 62 (Ljerka Trampuž). 

Velicastna drevesa, ohranjeni potoki ter redke rastline in živali so izjemna naravna dedišcina vzhodnih Haloz. Resnicno bogastvo pa predstavlja obsežna tradicionalna kulturna krajina s tipicnim prepletom gozdov, vlažnih in suhih travnikov, visokodebelnih sadovnjakov, vinogradov in polj s tradicionalnimi kulturami.

Raznovrstna življenjska okolja naseljujejo številne redke rastline in živali. Te so drugod ogrožene zaradi hitrega spreminjanja tradicionalne kulturne krajine v intenzivno rabljene površine. Vzhodne Haloze so zato prepoznane kot ekološko pomembno obmocje. Zaradi suhih in vlažnih travnikov s kukavicevkami, jadranske smrdljive kukavice in metuljev temnega in strašnicinega mravljišcarja so vzhodne Haloze kot obmocje Natura 2000 vkljucene med naravovarstveno najpomembnejša obmocja v Evropi.

Razstavo Narava vzhodnih Haloz je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Obmocna enota Maribor;
Vsebina: mag. Mojca Bedjanic, Samo Jencic, dr. Miha Jeršek, mag. Matjaž Jež, Simona Kaligaric, Vili Podgoršek, Andreja Senegacnik;
Avtorji fotografij: Stojan Kerbler, Samo Jencic, mag. Matjaž Jež;
Eksponati: Biotehniška fakulteta - Oddelek za lesarstvo, Pangea, geološko – paleontološki zasebni muzej Vilija Podgorška, Pokrajinski muzej Ptuj, Prirodoslovni muzej Slovenije.

  • Piramidasti pilovec, foto Samo Jencic.
    Piramidasti pilovec, foto Samo Jencic.
  • Širokolistna lobodika, foto Samo Jencic.
    Širokolistna lobodika, foto Samo Jencic.
  • Strašnicni mravljišcar, foto Matjaž Jež.
    Strašnicni mravljišcar, foto Matjaž Jež.