Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Minerali litijskega rudnika Sitarjevec

od 15. 10. 2003 do 15. 2. 2004

Litijski rudnik svinca in cinka ali Sitarjevec spada med naša vecja rudna nahajališca, Litija pa je bržkone najstarejše slovensko rudarsko mesto. Zacetek rudarstva v litijskem obmocju sega že v cas Keltov, ki so tu kopali svincevo rudo. V vecjem obsegu so tu rudarili tudi Rimljani.

Rudarjenje se je v preteklem casu veckrat opustilo in ponovno obnovilo. Dolžina rovov presega štirideset kilometrov. Leta 1965 so rudnik zaradi premajhnih rudnih zalog dokoncno zaprli. Sedaj potekajo dela za ponovno odprtje rudnika, ki bi ga predstavili širši javnosti.

Rudišce je nastalo v karbonskih plasteh. Spada med žilna hidrotermalna rudišca. Znacilna je bogata in kompleksna mineralna parageneza. Pojavlja se preko šestdeset razlicnih mineralov, ki so nastali v štirih fazah mineralizacije.

Najbolj znameniti minerali iz Sitarjevca so kristali cinabarita, cerusita in barita, ki so pomembni predmeti iz zakladnice geološke dedišcine in s tem del premicne kulturne dedišcine.

 • Malahit, Cu2(CO3)2(OH)2; Zbirka PMS
  Malahit, Cu2(CO3)2(OH)2; Zbirka PMS
 • Goethit, FeO(OH); Zbirka dr. Goran Schmidt
  Goethit, FeO(OH); Zbirka dr. Goran Schmidt
 • Sadra, CaSO4 x 2H2O; Zbirka dr. Goran Schmidt
  Sadra, CaSO4 x 2H2O; Zbirka dr. Goran Schmidt
 • Kremen, SiO2; Zbirka PMS
  Kremen, SiO2; Zbirka PMS
 • Vhod
  Vhod
 • Limonitni kapniki
  Limonitni kapniki
 • Limonitni kapniki
  Limonitni kapniki
 • Cerusit, PbCO3; Zbirka PMS
  Cerusit, PbCO3; Zbirka PMS
 • Galenit, PbS; Zbirka PMS, darovalec dr. Aleksander Recnik
  Galenit, PbS; Zbirka PMS, darovalec dr. Aleksander Recnik
 • Cinabarit, HgS; Zbirka ZIK Litija
  Cinabarit, HgS; Zbirka ZIK Litija