Nagradna igra POTEPANJA

NAMIGI ZA NAGRADNO IGRO:

Ob 50. obletnici praznovanja Dneva Zemlje ji želimo MANJ

JANUAR: ko živalska ali rastlinska vrsta izgine z obličja Zemlje

FEBRUAR: česar ne rabimo več in zavržemo, odpeljejo jih na smetišče

MAREC: umetna snov, iz katere so narejeni številni predmeti (npr. slamice, zobne ščetke, krožniki zin kozarci az enkratno uporabo...)

APRIL:

MAJ:

JUNIJ:

SEPTEMBER:

OKTOBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

 

Pravila nagradne igre POTEPANJA

 ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana

TRAJANJE IN POTEK NATEČAJA

Nagradna igra poteka od 19. januarja do 31. decembra 2020.

Udeleženci sodelujejo s prijavo in izpolnjenim geslom nagradne igre. Izmed prispelih pravilnih gesel bomo izžrebali eno glavno nagrado, 5 drugih in 10 tretjih nagrad.

KDO SE LAHKO PRIJAVI

Na nagradno igro se lahko prijavijo otroci med 4. in 14. letom starosti, ki niso družinski člani zaposlenih pri organizatorju natečaja. S prijavo na nagradno igro zakoniti zastopnik udeležencev s svojim podpisom potrjujejo, da sprejemajo vsa navedena pravila nagradne igre in zagotavljajo, da se strinjajo z vsemi tu navedenimi pogoji in zahtevami.

 

POGOJI ZA UVRSTITEV V ŽREBANJE

1. Pravilno izpolnjena prijavnica s pravilnim odgovorom (geslom).

2. Vsak prijavljeni lahko v nagradni igri sodeluje samo z enkrat (z eno prijavnico in rešitvijo).

PRIJAVE

Prijavnico z geslom (pravilnim odgovorom) in podpisom zakonitega zastopnika udeleženca je treba poslati na naslov Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana – s pripisom Za nagradno igro.

Pravilno izpolnjeno skenirano prijavnico lahko udeleženci pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov stome@pms-lj.si .

Prijava na nagradno igro je veljavna zgolj s pravilno izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena v knjižici RAZISKUJEMO NARAVO.

Prijavnica, ki ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, je neveljavna in je organizator nagradne igre ne bo upošteval.

Podatki, ki jih mora vsebovati prijavnica:

•         ime, priimek in naslov udeleženca v nagradni igri

•         telefonska številka staršev/skrbnikov

•         e-naslov staršev/skrbnikov

•         podpis zakonitega zastopnika udeleženca, s katerim ta dovoljuje, da udeleženec sodeluje v nagradni igri.  

ROK ZA PRIJAVO

Zadnji dan za oddajo prijavljenega gradiva po pošti in e-pošti je 31. december 2029. Datum na poštnem žigu mora biti viden.

NAGRADE

1X komplet petih otroških publikacij Prirodoslovnega muzeja Slovenije (po izbiri),

1X komplet treh otroških publikacij Prirodoslovnega muzeja Slovenije (po izbiri),

3X otroška majica z motivom prof. dr. Florjana Umeka,

5X letna družinska vstopnica za Prirodoslovni muzej Slovenije,

10X družinska vstopnica za enkraten obisk Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

ŽREBANJE

Komisija bo izžrebala predvidene nagrade med prispelimi pravilnimi odgovori na pravilno izpolnjenih prijavnicah.

Komisijo sestavljajo:

·       Dr. Breda Činč Juhant

·       Dr. Staša Tome

·       Špela Pungaršek

Nagrajenci bodo znani najpozneje do 15 januarja 2020. O nagradi bodo obveščeni po elektronski pošti, njihova imena pa bodo objavljena tudi na spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S prijavo na natečaj zakoniti zastopnik udeleženca v nagradni igri dovoljuje, da:

•         Prirodoslovni muzej Slovenije osebne podatke otroka in zakonitega zastopnika obdeluje za namene izvedbe nagradne igre in jih v ta namen hrani do 15. 2. 2020, če zakon ne določa drugače;

•         se v primeru, da je otrok izžreban, na spletnem naslovu objavi njegovo ime in kraj bivanja.  

Ljubljana, 15. 1. 2020

Prijavite se na e-novice