Donacija dr. Ane Hinterlechner Ravnik in dr. Danila Ravnika

Dr. Ana Hinterlechner Ravnik in dr. Danilo Ravnik sta Prirodoslovnemu muzeju Slovenije donirala zbirko mineralov, kamnin in fosilov ter strokovno literaturo s področja naravoslovja, predvsem geologije.

V zapuščini Hinterlecher Ravnik, ki jo hrani Specialna knjižnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije, je vpisanih 129 naslovov z 187 enotami. Gradivo obsega knjige, separate, revije in zemljevide. Prevladujejo strokovne knjige s področja mineralogije in kristalografije, predvsem o magmatskih kamninah, geološke vsebine in zelo različne zanimive knjige s področja zgodovine, biografije osebnosti idr.

Med minerali so številni vrhunski in kakovostni primerki iz svetovno znanih nahajališč, med katerimi so številna iz Brazilije, Indije in Avstralije. Med njimi posebej izstopajo kristali kremenov, brazilianita, cavansita, dravita in drugih. Kakovostni in značilni primerki mineralov iz evropskih in slovenskih nahajališč dopolnjujejo mineraloško pestrost zbirke. Med kamninami so predvsem primerki iz Slovenije, najmanj je fosilov. V zbirki je 305 vzorcev mineralov, 118 vzorcev kamnin in 14 vzorcev fosilov.

Predstavitev donacije spremljajo fotografije izbranih mineralov, ki so fotografirani v vidni svetlobi in v ultravijolični svetlobi, ko nekateri izmed njih zažarijo v intenzivnih barvah.  Pojav je znan kot fluorescenca.


  • Fotografija: David Kunc
    Fotografija: David Kunc
  • Fotografija: David Kunc
    Fotografija: David Kunc
  • Fotografija: David Kunc
    Fotografija: David Kunc

Avtorji predstavitve:

Dr. Miha Jeršek

Alenka Jamnik

David Kunc

Pri postavitvi razstave so sodelovali Borut Tome, Matjaž Černila in Anita Hukarević.

Prijavite se na e-novice