Nemška posušena flora (Flora Germanica exsiccata)

V prvi polovici 19. stoletja so začeli z izdajanjem tako imenovanih eksikatnih (posušenih) herbarijskih zbirk. Herbariji so izhajali v več izvodih in so imeli navadno tiskane listke, ki jih imenujemo shede. Avtor oziroma urednik zbirke je v različne evropske muzeje in na univerze pošiljal pole v centurijah, po 100 listov skupaj. Pri zbirkah so sodelovali različni botaniki.

Ena prvih takih zbirk je bila Nemška posušena flora (Flora Germanica exsiccata). V letih 1830 do 1845 jo je v Leipzigu izdajal nemški botanik H. G. L. Reichenbach. V njej je zbral rastline iz Nemčije in sosednjih dežel. Zbirka obsega 26 centurij (2600 pol). Shede so tiskane in so bile večinoma objavljene v časopisu Flora v Regensburgu. Z Reichenbachom je sodelovala večina kranjskih botanikov tistega časa, na ozemlju Slovenije pa so rastline nabirali tudi nekateri tuji botaniki. V Nemški posušeni flori so s Kranjske vključene predvsem endemične in redke rastline, nekatere so bile za botanično znanost tudi nove. Z našega ozemlja je 256 vrst, kar pomeni kar 10%. V zbirki so med drugimi sodelovali muzejski kustos Henrik Freyer, cesarsko-kraljevi botanični vrtnar Andrej Fleischmann, doktor kemije in lekarnar Žiga Graf, tržaški botanik in upravni uradnik Muzio de Tommasini, botanik Franc Hladnik, zdravnik Georg Dolliner in baron Nikomed Rastern.

  • Herbarijska pola s hladnikijo (Hladnikia pastinacifolia)
    Herbarijska pola s hladnikijo (Hladnikia pastinacifolia)

Prijavite se na e-novice