Herbarij Valentina Plemla (1820-1875)

Valentin Plemel je bil rojen na Rečici pri Bledu. Bil je duhovnik. Umrl je na Koroški Beli. Njegova edina objavljena razprava Prispevki h kranjski flori (1862) je bila napisana v nemškem jeziku in je tretje tiskano delo o flori ožjega slovenskega ozemlja. V letih od 1839 do 1875 je zbral obširno herbarijsko zbirko. Rastline je nabiral v bližini krajev, kjer je študiral in služboval: na Gorenjskem, v okolici Ljubljane, Ilirske Bistrice, na Kočevskem in Dolenjskem. Leta 1873 je na dunajski svetovni razstavi za herbarij kranjskih rastlin dobil medaljo za napredek.

Večji del njegovega herbarija je v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, manjši del pa je shranjen v zbirki ljubljanske univerze. Njegov skrbno nabrani, določeni in z vsemi podatki opremljeni herbarij je bil vir podatkov za mnoge botanike, ki so delovali kasneje.

Valentin Plemel je bil tudi prvi slovenski botanik, ki je del herbarijskih pol opremil s slovensko napisanimi etiketami. V avgustu 1843 je v “Rečiškim Križanci v Bledu na Gorenskim” nabral dolgolistno rosiko (Drosera longifolia), podpisal pa se je V. Plemel Rečičan. To je najstarejši v slovenščini napisani herbarijski listek.

  • Herbarijska pola z dolgolistno rosiko (Drosera longifolia)
    Herbarijska pola z dolgolistno rosiko (Drosera longifolia)

Prijavite se na e-novice