Botanična zbirka Prve gimnazije Maribor

Botanični del naravoslovne zbirke Prve gimnazije Maribor

Prva gimnazija Maribor je ob prenovi učilnic leta 2017 Prirodoslovnemu muzeju Slovenije podarila obsežno in razmeroma dobro ohranjeno naravoslovno zbirko z zoološkimi, geološkimi in botaničnimi predmeti iz 19. in 20. stol. Zbirka je z nakupi in darili naravoslovnemu kabinetu kot pripomoček pri pouku prirodopisa nastajala na nekdanji klasični gimnaziji in višji realki v Mariboru.

Botanični del zbirke obsega 11 herbarijev v mapah in vezanih knjigah, zbirko semen in plodov, 12 modelov gob proizvajalca podjetja Arnoldi, izdelke iz lanu ter tiskane barvno ilustrirane zvezke alpske flore. Večina herbarijskih pol vsebuje zgolj z latinsko ime vrste; pri nekaterih je na etikete vpisano še nemško ime, izjemoma pa so navedeni kraj, datum in nabiralec. Osnovni namen je vendarle bil poučevanje botanične sistematike in prepoznavanje uporabnih rastlin. Najstarejši herbarij - avtor za zdaj še ni znan - je bil zbran okoli leta 1834 in so ga v gimnazijski inventarni knjigi vodili kot Herbarij po Linnéju. Vsebuje 190 primerkov rastlin, med katerimi je nekaj posebnih vrst, npr. Zoisova zvončica, Kochov svišč,  Matthiolijeva kortuzovka in poljska možina, vendar brez podatkov o nahajališču in avtorju. Herbarije strupenih, tehnoloških in barvilnih rastlin, skupaj več kot 200 vrst, je leta 1857 v obliki knjig uredil gimnazijski učitelj Carl Roman Rieck. Dobro so ohranjeni herbariji alg, praprotnic in lesnatih vrst, vendar opremljeni le z latinskimi imeni vrst. Odlično ohranjen in etiketiran je herbarij listnatih mahov, ki ga je zbral gimnazijski učitelj in ravnatelj klasične gimnazije, Julij Głowacki konec 19. stol. na območju tedanje Štajerske.  Vzorno etiketiran je tudi herbarij, ki ga je zbral avtor Robert Wiest v letih 1938-43, nekaj rastlin je nabral v okolici Maribora.

Zapisala: Valerija Babij

 • Del podarjene zbirke Prve gimnazije Maribor. Fotografija: Valerija Babij.
  Del podarjene zbirke Prve gimnazije Maribor. Fotografija: Valerija Babij.
 • Del zbirke semen in plodov. Fotografija: Valerija Babij.
  Del zbirke semen in plodov. Fotografija: Valerija Babij.
 • Del zbirke semen in plodov. Fotografija: Valerija Babij.
  Del zbirke semen in plodov. Fotografija: Valerija Babij.
 • Naslovnica herbarija barvilnih rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
  Naslovnica herbarija barvilnih rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
 • Barvilna košeničica (Genista tinctoria) iz herbarija barvilnih rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
  Barvilna košeničica (Genista tinctoria) iz herbarija barvilnih rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
 • Turska preobjeda (Aconitum tauricum) iz herbarija strupenih rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
  Turska preobjeda (Aconitum tauricum) iz herbarija strupenih rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
 • Navadna breza (Betula pendula) iz herbarija tehnoloških rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
  Navadna breza (Betula pendula) iz herbarija tehnoloških rastlin. Fotografija: Valerija Babij.
 • Pola s Zoisovo zvončico (Campanula zoysii) iz herbarija po Linnéju. Fotografija: Valerija Babij.
  Pola s Zoisovo zvončico (Campanula zoysii) iz herbarija po Linnéju. Fotografija: Valerija Babij.
 • Primerek iz zbirke mahov Julija Glowackega. Fotografija: Valerija Babij.
  Primerek iz zbirke mahov Julija Glowackega. Fotografija: Valerija Babij.
 • Herbarijska pola z mehko (Holcus mollis) in volnato medeno travo (Holcus lanatus) iz herbarija Roberta Wiesta. Fotografija: Valerija Babij.
  Herbarijska pola z mehko (Holcus mollis) in volnato medeno travo (Holcus lanatus) iz herbarija Roberta Wiesta. Fotografija: Valerija Babij.
 • Škatla z izdelki iz lanu (Linum usitatissimum). Fotografija: Valerija Babij.
  Škatla z izdelki iz lanu (Linum usitatissimum). Fotografija: Valerija Babij.
 • Herbarij alg. Fotografija: Valerija Babij.
  Herbarij alg. Fotografija: Valerija Babij.

Prijavite se na e-novice