Zbirke nevretenčarjev

Kot v marsikaterem drugem prirodoslovnem muzeju tudi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije večino zbirk predstavljajo suhe zbirke hroščev in metuljev. Čeprav nekatere zbirke datirajo v samo ustanovitev muzeja, vse zbirke še niso ustrezno strokovno obdelane.

Prirodoslovni muzej Slovenije hrani entomološke zbirke neprecenljive kulturno zgodovinske vrednosti, v katerih je viden razvoj entomološke miselnosti, tehnik zbiranja žuželk in spremembe biotske raznovrstnosti. Te zbirke imenujemo zgodovinske entomološke zbirke. Novejše zbirke, ki so urejene po sodobnih principih, imenujemo študijske zbirke. Zbirke, s katerimi trenutno nihče ne dela, so neaktivne študijske entomološke zbirke. Aktivne študijske entomološke zbirke urejajo kustosi entomologi zaposleni v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in zunanji sodelavci. Te zbirke so manjše po obsegu, vendar so bistveno bolje urejene, obdelane in mnoge med njimi računalniško podprte.

Entomološke zbirke so nameščene v alkoholnem depoju, kjer je tudi entomološka knjižnica. Zbirke suhega materiala pa so skupaj s herbarijem in vretenčarskimi zbirkami v začasnem depoju, to je v hali BTC.

Zgodovinske zbirke

Neaktivne entomološke zbirke

Aktivne entomološke zbirke

Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev

Imenik slovenskih imen nevretenčarjev

Prijavite se na e-novice