Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

2019

2019, Vol. 27, št./No. 1

Vsebina / Contents 
R. VEROVNIK: Prenovljeni seznam dnevnih metuljev (Lepidoptera: Papilionidea) SlovenijeUpdated checklist of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) of Slovenia Članek /Article (.pdf)
J. PODLESNIK, P. JAKŠIĆ, A. NAHIRNIĆ, F. JANŽEKOVIČ, T. KLENOVŠEK, V. KLOKOČOVNIK, D. DEVETAK: Fauna of the brown lacewings of Serbia (Insecta: Neuroptera: Hemerobiidae) Favna rjavih mrežekrilcev Republike Srbije (Insecta: Neuroptera: Hemerobiidae) Članek /Article (.pdf)
E. LANGERHOLC, D. DEVETAK: Mrežekrilci (Neuropterida: Megaloptera,Neuroptera) območja Natura 2000 v Sloveniji: Ličenca pri Poljčanah – Ribniki Petelinjekalderflies and lacewings (Neuropterida:  Megaloptera, Neuroptera) of the Natura 2000 protected area in Slovenia: Ličenca near Poljčane – Petelinjek ponds Članek /Article (.pdf)
D. BEVK, B. KODREMAN, M. VIRANT DOBERLET, A. VREZEC: Uporabnost različnih pasti za monitoring divjih čebel Usefulness of different traps for monitoring wild bees Članek /Article (.pdf)
T. KOREN: The distribution of Willowherb Hawkmoth Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (Lepidoptera, Sphingidae) in Croatia Razširjenost vrbovčevega veščeca Proserpinus proserpina (Pallas,1772) (Lepidoptera, Sphingidae) na Hrvaškem Članek /Article (.pdf)
H. IBRAHIMI, I. SPAHIJA, A. BILALLI, R. KUÇI: Contribution to the knowledgeof the caddissfly (insecta: Trichoptera) fauna of the Drenica river in Kosovo Prispevek k poznavanju favne mladoletnic (insecta: Trichoptera) reke Drenice na Kosovu Članek /Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

Ž. PREDOVNIK, P. GLOGOVČAN: Nove najdbe vrst Colias erate (Esper, 1805) in Agriades orbitulus (de Prunner, 1798) v favni Slovenije (Lepidoptera: Pieridae, Lycaenidae) new findings of Colias erate (Esper, 1805) and Agriades orbitulus (de Prunner, 1798) in the fauna of Slovenia (Lepidoptera: Pieridae, Lycaenidae) Članek /Article (.pdf)
B. KOFLER: Drugo nahajališče podvrste Pretneria metkae mirae Bognolo & Kofler, 2001 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) Second locality of the subspecies Pretneria metkae mirae Bognolo & Kofler, 2001 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) Članek /Article (.pdf)

Prijavite se na e-novice