Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Acta Entomologica Slovenica

ISSN 1318-1998

ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA je glasilo Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Objavlja izvirna znanstvena dela, pregledne članke in ocene knjig s področja entomologije. Izideta po dve številki letno. Urednik je Andrej Gogala (agogala@pms-lj.si), Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p.290, SI-1000 LJUBLJANA.

Izdajatelja
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Biološki inštitut J. Hadžija, ZRC SAZU
Novi trg 5
SI-1000 LJUBLJANA

Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
SI-1001 LJUBLJANA

Uredniški odbor
dr. Martin Baehr (München), dr. Jan Carnelutti (Ljubljana), dr. Božidar Drovenik (Ljubljana), dr. Werner Holzinger (Graz), Prof. Dr. Mladen Kučinić (Zagreb), prof. dr. Jože Maček (Ljubljana), prof. dr. Stanislav Trdan (Ljubljana), dr. Carlo Morandini (Udine), dr. Ignac Sivec (Ljubljana), dr. Tomi Trilar (Ljubljana), Žarko Vrezec (tehn. urednik)

Urednik
dr. Andrej Gogala
agogala@pms-lj.si
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
SI-1001 LJUBLJANA

Povzeto v: The Zoological Record, Entomology Abstracts, CAB Abstracts
Revijo dobivajo člani Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija. Cena posamezne številke je 8,50 €.
Zamenjava je zaželjena.
Publikacija je natisnjena s pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo R Slovenije.

Revija ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA je na voljo za ogled in nakup v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Naročila sprejemata izdajatelja. Prispevke pošiljajte glavnemu uredniku ali članu uredniškega odbora.

Navodila avtorjem

Vsebina

Prijavite se na e-novice