2016

2016, Vol. 24, št./No. 1

 • D. BEVK, V. TREVEN, A. VREZEC, A. ČOKL: Uporaba medonosnečebele (Apis mellifera) za izboljšanje opraševanja vrtne jagode in raznos organizmov za biotično zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea). Using honeybees (Apis mellifera) to improve pollination of strawberries and to deliver biocontrol agent for protection from grey mould (Botrytis cinereaČlanek / Article (.pdf)
 • H. MOHAMMADI, A. AZARM, M. ZAMANPOUR: Determination of codling moth, Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae), generation numbers and adult population fluctuation in Yasouj through two different methods. Določanje števila generacij jabolčnega zavijača, Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae) in spremljanje spreminjanja velikosti odrasle populacije v Yasouju z dvema metodama Članek / Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Prispevek k poznavanju favne hroščev v Jami pri Lipniški skali. Contribution to the knowledge of beetle fauna in the cave Jama pri Lipniški skali Članek / Article (.pdf)
 • E. DEMİR, A. DEMİRSOY: Preliminary report on the Cicadomorpha (Hemiptera) fauna of Kemaliye (Erzincan Provınce, East Turkey). Predhodno poročilo o favni podreda Cicadomorpha (Hemiptera)Kemalije (pokrajina Erzincan, vzhodna Turčija) Članek / Article (.pdf)
 • A. GOGALA, J. KAMIN, M. ZDEŠAR: Three new records of Heteroptera in Slovenia. Tri nove najdbe stenic (Heteroptera) v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • Dr. Božidar Ćurčić (1946 – 2015) Članek / Article (.pdf)
 • Dr. Bogdan Horvat (26. 8. 1961 – 3. 1. 2016) Članek / Article (.pdf)

2016, Vol. 24, št./No. 2

 • R. ŠTANTA, M. ZADRGAL: Contribution to the knowledge of Lepidoptera fauna of the Karst Prispevek k poznavanju favne metuljev (Lepidoptera) Krasa. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: New and less recorded plant- and leafhoppers to the fauna of Slovenia (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha) Novi in manj znani škržatki v favni Slovenije (Hemiptera: Fulgoromorpha in Cicadomorpha) Članek / Article (.pdf)
 • T. KOREN, M. ZADRAVEC: New or interesting records of seven moth species (Noctuidae & Geometridae) for the fauna of Bosnia and Herzegovina Nove ali zanimive najdbe sedem vrst vešč (Noctuidae in Geometridae) za favno Bosne in Hercegovine Članek / Article (.pdf)
 • H. IBRAHIMI, A. THAQI: First record of Limnephilus centralis Curtis, 1834 (Insecta: Trichoptera) from the Republic of Kosovo Prvi podatki o vrsti Limnephilus centralis Curtis, 1834 (Insecta: Trichoptera) v Republiki Kosovo Članek / Article (.pdf) 

Prijavite se na e-novice