2014

2014, Vol. 22, št./No. 1

 • J. REKELJ, Ž. PREDOVNIK: Dahlica goltella sp. n., a new bagworm species from Slovenia (lepidoptera: Psychidae). Dahlica goltella sp. n., nova vrsta vrečkarja iz Slovenije (lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)
 • Ž. PREDOVNIK: Identification of sex pheromones of clearwing moths Synanthedon cephiformis (ochsenheimer, 1808), S. loranthi (králíček, 1966) and S. spuleri (Fuchs, 1908) (lepidoptera: Sesiidae) in Slovenia. Identifikacija spolnih feromonov steklokrilcev Synanthedon cephiformis (ochsenheimer, 1808), S. loranthi (králíček, 1966) in S. spuleri (Fuchs, 1908) (lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • T. KOREN, M. BJELIĆ, P. ŠKULJEVIĆ, S. GOMBOC: contribution to the knowledge of the butterfly fauna (insecta: lepidoptera) of the Adriatic island Hvar, Croatia. Prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev (insecta: lepidoptera) jadranskega otoka Hvara, Hrvaška. Članek / Article (.pdf)
 • M. GOGALA, T. TRILAR: distribution of endemic cicadas (Hemiptera: cicadidae) on evia and adjacent islands in Greece. Razširjenost endemičnih vrst škržadov na evbeji in sosednjih otokih v Grčiji (Hemiptera: cicadidae). Članek / Article (.pdf)
 • I. ARI: A checklist of Turkish neuropteran species (insecta: neuroptera) with remarks on provincial distribution in Turkey. Seznam turških mrežekrilcev (insecta: neuroptera) z opombami o pokrajinski razširjenosti v Turčiji. Članek / Article (.pdf)
 • FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES
 • W. MARGGi, B. KOFLER: Bembidion (Ocydromus) transsylvanicum Bielz – erstnachweise in Slowenien. Prvi najdbi vrste Bembidion (Ocydromus) transsylvanicum Bielz v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • 4. slovenski entomološki simpozij. Fourth Slovenian entomological Symposium. Članek / Article (.pdf)

2014, Vol. 22, št./No. 2

 • M. GOGALA, T. TRILAR, V. KRPAČ: New subspecies Cicadetta concinna arachnocepta (Hemiptera: Cicadidae) from Macedonia. Nova podvrsta škržada Cicadetta concinna arachnocepta (Hemiptera: Cicadidae) iz Makedonije. Članek / Article (.pdf)
 • S. POLAK, S. BRELIH: Nove vrste hroščev (Coleoptera) za favno Slovenije iz Naravnega rezervata Škocjanski zatok pri Kopru. Beetle (Coleoptera) species new to the Slovenian fauna from Nature reserve Škocjanski zatok near Koper. Članek / Article (.pdf)
 • A. GOGALA, M. ZDEŠAR, J. KAMIN: New records of Heteroptera in Slovenia. Nove najdbe stenic (Heteroptera) v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • J. REKELJ: in memoriam Štefan Pflaum (1928 – 1914). Članek / Article (.pdf)
 • S. Gomboc in B. Šegula: pojoče kobilice Slovenije, priročnik za določanje pojočih vrst kobilic po napevih in slikah s priloženim DVD. Singing orthoptera of Slovenia, Manual for identification of singing orthoptera based on songs and images with attached DVD. Članek / Article (.pdf)

Prijavite se na e-novice