2013

2013, Vol. 21, št./No. 1

 • M. DE GROOT: An overview of alien Diptera in Slovenia. Pregled tujerodnih dvokrilcev v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)

 • J. GRAD: Dnevno izletavanje čmrljev na pašo. Daily foraging frequency distribution in bumblebees. Članek / Article (.pdf)

 • J. WEBB: Records of Carabid and Staphylinid beetles along the edges of the Sooea River and its tributaries in 2012 (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Podatki o hroščih družin Carabidae in Staphylinidae na bregovih reke Soče in njenih pritokov v letu 2012 (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Članek / Article (.pdf)

 • J. REKELJ: First record of Luffia lapidella (Goeze, 1783) in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae). Prva najdba vrste Luffia lapidella (Goeze, 1783) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae).  Članek / Article (.pdf)

 • G. TORKAR, B. DROLE, S. GOMBOC: Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of The Šentvid Plateau, NW Slovenia. Prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Šentviške planote, SZ Slovenija.  Članek / Article (.pdf)

 • M. KRIŽNAR: Najdišča fosilnih žuželk v Sloveniji. Fossil insect sites in Slovenia. Članek / Article (.pdf)

 • Lj. PROTIĆ, N. ŽIVIĆ: A contribution to the knowledge of aquatic Heteroptera in Šar Planina Mts. and Pešter Plateau (Serbia). Prispevek k poznavanju vodnih stenic Šar planine in planote Pešter (Srbija). Članek / Article (.pdf)

 • S. GOMBOC, D. KLENOVŠEK: First record of Euchromius ocelleus (Haworth, 1811) (Lepidoptera: Crambidae) in Slovenia. Prva najdba vrste Euchromius ocelleus (Haworth, 1811) (Lepidoptera: Crambidae) v Sloveniji.  Članek / Article (.pdf)

 • POPRAVEK / ERRATUM Popravek / Erratum (.pdf)

2013, Vol 21, št./No. 2

 • G. SELJAK: Dinamika vnosa tujerodnih fitofagnih žuželk in pršic v Slovenijo. The dynamics of introduction of alien phytophagous insects and mites into Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Hishimonus hamatus Kuoh (Hemiptera: Cicadellidae): a new alien leafhopper in Europe. Hishimonus hamatus Kuoh (Hemiptera: Cicadellidae): nov tujerodni škržatek v Evropi. Članek / Article (.pdf)
 • W. VAN STEENIS, M. DE GROOT, J. VAN STEENIS: New data on the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia. Novi podatki o muhah trepetavkah (Diptera: Syrphidae) Slovenije. Članek / Article (.pdf)
 • M. WEIDLICH: The bisexual Dahlica triquetrella (Hübner, 1813) and new records of Luffia lapidella (Goeze, 1783) in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae). Dvospolna Dahlica triquetrella (Hübner, 1813) in novi podatki o vrsti Luffia lapidella (Goeze, 1783) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Katalog zbirke velikih krešičev (Carabus) v zbirki CBKS (Coleoptera: Carabidae: Carabinae: Carabini). Catalogue of the Slovenian Carabus specimens in the collection CBKS (Coleoptera: Carabidae: Carabinae: Carabini). Članek / Article (.pdf)
 • 2013, Vol. 21, št./No. 1
  2013, Vol. 21, št./No. 1

Prijavite se na e-novice