2011, Vol. 19, št./No. 1 in 2011, Vol. 19, št./No. 2

2011, Vol. 19, št./No. 1

 • R. Verovnik, S. Polak, G. Seljak: Pojav in širjenje tujerodne vrste dnevnega metulja - pelargonijevega bakrenčka (Cacyreus marshalli (Butler 1898)) v Sloveniji
  On the presence and expansion of an allochthonous butterfly species in Slovenia - the Geranium Bronze (Cacyreus marshalli (Butler 1898)) Članek / Article (.pdf)
 • A. Gruppe, S. Sobek: Effect of tree species diversity on the neuropterid community in a deciduous forest
  Učinek raznolikosti drevesnih vrst na mrežekrilske združbe v listopadnem gozdu Članek / Article (.pdf)
 • A. Gogala: Some interesting notes on the Andrena species in Slovenia (Hymenoptera: Andrenidae)
  Nekaj zanimivih podatkov o vrstah rodu Andrena v Sloveniji (Hymenoptera: Andrenidae) Članek / Article (.pdf)
 • G. Seljak: First record of the Nearctic leafhopper Erasmoneura vulnerata (Fitch, 1851) [Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae] in Slovenia
  Pojavljanje nearktičnega škržatka Erasmoneura vulnerata (Fitch, 1851) [Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae] v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • R. Lohaj, A. Casale: Laemostenus (Iranosphodrus) rudichae, new subgenus and new species of sphodrine beetle from Iran (Coleoptera: Carabidae: Sphodrini)
  Laemostenus (Iranosphodrus) rudichae, nov podrod in nova vrsta hrošča plemena Sphodrini iz Irana (Coleoptera: Carabidae: Sphodrini) Članek / Article (.pdf)
 • D. Obydov: A new subspecies of Carabus (Tribax) biebersteini Ménétries, 1832 from north Caucasus (Coleoptera: Carabidae)
  Nova podvrsta krešiča Carabus (Tribax) biebersteini Ménétries, 1832, s severnega Kavkaza (Coleoptera: Carabidae) Članek / Article (.pdf)
 • J. Polajnar: Možnost širjenja in biotičnega zatiranja zelene smrdljivke (Nezara viridula (L.), Heteroptera: Pentatomidae) v Sloveniji
  Possibilities of spread and biological control of the green stink bug (Nezara viridula (L.), Heteroptera: Pentatomidae) in Slovenia Članek / Article (.pdf)

2011, Vol. 19, št./No. 2

 • A. Vrezec, A. Pirnat, A. Kapla, S. Polak, M. Vernik, S. Brelih, B. Drovenik: Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja
  Status and knowledge about beetles (Coleoptera) of European conservation importance in Slovenia with proposal of Slovenian nomenclature Članek / Article (.pdf)
 • A. Gogala, B. Surina: Foraging behaviour of the bee Osmia apicata Smith, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae)
  Nabiralno vedenje čebele vrste Osmia apicata Smith, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) Članek / Article (.pdf)
 • A. Nahirnić, P. Jakšić, G. M. Tarmann: Notes on Zygaena Fabricius, 1775 of the Balkan Peninsula (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae)
  Podatki o rodu Zygaena Fabricius, 1775, na Balkanskem polotoku (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae) Članek / Article (.pdf)
 • T. Koren, M. Bjelić, E. Božinovska, A. Štih, I. Burić: Contribution to the knowledge of butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of Zrmanja River region, Croatia
  Prispevek k poznavanju metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) območja reke Zrmanje, Hrvaška Članek / Article (.pdf)
 • P. Huemer, V. Krpač, B. Plössl, G. Tarmann: Contribution to the fauna of Lepidoptera of the Mavrovo National Park (Republic of Macedonia)
  Prispevek k favni metuljev Mavrovskega narodnega parka (Republika Makedonija) Članek / Article (.pdf)
 • V. M. Gnezdilov: New records for some Western Palaearctic Issidae (Hemiptera: Fulgoroidea)
  Nove najdbe nekaj zahodnopalearktičnih škržatkov družine Issidae (Hemiptera: Fulgoroidea) Članek / Article (.pdf)

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • B. Kofler: Ponovna najdba podvrste Anophthalmus micklitzi staudacheri Müller, 1923 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Rediscovery of Anophthalmus micklitzi staudacheri Müller, 1923 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) Članek / Article (.pdf)
 • M. de Groot, P. Veenvliet: Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomyidae), a new alien invasive species in Slovenia
  Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomyidae), nova tujerodna invazivna vrsta v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • H. Habeler: Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883), eine für Slowenien neue Geometride (Lepidoptera: Geometridae)
  Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883), za Slovenijo nova vrsta pedica (Lepidoptera: Geometridae) Članek / Article (.pdf)
 • T. Milivojević: First record of Dorcadion (Pedestrodorcadion) kaimakcalanum (Jureček, 1929) (Coleoptera: Cerambycidae) in Serbia
  Prva najdba kozlička vrste Dorcadion (Pedestrodorcadion) kaimakcalanum (Jureček, 1929) (Coleoptera: Cerambycidae) v Srbiji Članek / Article (.pdf)

M. Jež: IN MEMORIAM TONE LESAR (1937 – 2010) Članek / Article (.pdf)

 • 2011, Vol. 19, št./No. 1 in 2011, Vol. 19, št./No. 2
  2011, Vol. 19, št./No. 1 in 2011, Vol. 19, št./No. 2

Prijavite se na e-novice