2007, Vol. 15, št./No. 1 in 2007, Vol. 15, št./No. 2

2007, Vol. 15, št./No. 1

 • T. Trilar, M. Gogala: The song structure of Cicadetta podolica (Eichwald 1830) (Hemiptera: Cicadidae)
  Struktura napeva stepskega škržada (Cicadetta podolica (Eichwald 1830)) (Hemiptera: Cicadidae)
 • M. S. Engel: Two new Augochlorine bees from Ecuador (Hymenoptera: Halictidae)
  Dve novi čebeli plemena Augochlorini iz Ekvadorja (Hymenoptera: Halictidae)
 • M. S. Engel: A new Ctenoplectrine bee from Sulawesi (Hymenoptera: Apidae)
  Nova vrsta plemena Ctenoplectrini s Sulavezija (Hymenoptera: Apidae)
 • Ž. Predovnik, H.-P. Tschorsnig: Tachinidae (Diptera) reared from clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in Slovenia
  Muhe goseničarke (Diptera: Tachinidae) vzrejene na steklokrilcih (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji
 • Al Vrezec: Status brazdarja (Rhysodes sulcatus) v Sloveniji (Coleoptera: Rhysodidae): dosedanje poznavanje in raziskovalne perspektive
  Status of Rhysodes sulcatus in Slovenia (Coleoptera: Rhysodidae): Current knowledge and research perspectives
 • A. Kapla, A. Vrezec: Morfološke značilnosti, razširjenost in opis habitata vrste Dolichus halensis v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae): krešiči v agrarnih sistemih
  Morphological characteristics, distribution and habitat description of Dolichus halensis in Slovenia (Coleoptera: Carabidae): Carabids in agricultural systems
 • M. C. Çiftçi, A. Hasbenli: Hilara regnealai Parvu (Diptera: Empididae), new record for Turkish fauna with female description
  Hilara regnealai Parvu (Diptera: Empididae), nova najdba v turški favni, z opisom samice
 • Jiří Háva: New nomenclatorial changes in the family Dermestidae (Coleoptera)
  Nove nomenklaturne spremembe v družini Dermestidae (Coleoptera)
 • M. Aydogdu, A. Beyarslan: Parasitoid species of the genera Ascogaster and Chelonus (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) from the Marmara, Western and Middle Black sea Regions of Turkey
  Parazitoidi rodov Ascogaster in Chelonus (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) iz marmarske ter zahodne in srednje črnomorske regije Turčije
 • Petr Kočárek: Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974 in Turkey (Dermaptera: Forficulidae)
  Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974, v Turčiji (Dermaptera: Forficulidae)
 • S. Hristovski: New records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) for the fauna of the Republic of Macedonia
  Novi podatki o krešičih (Coleoptera: Carabidae) v Republiki Makedoniji

2007, Vol. 15, št./No. 2

 • D. Devetak: A review of the owlflies of Slovenia (Neuroptera: Ascalaphidae)
  Pregled metuljčnic Slovenije (Neuroptera: Ascalaphidae)
 • D. Bevk: Dejavnost čmrljev preko dneva in sezone
  Activity of bumblebees during day and season
 • B. Kofler: Rezultati večletnih raziskav podzemeljske favne hroščev v jami Konasnica
  Results of a several year research of the hypogean beetle fauna in the cave Konasnica
 • M. Sukič, T. Kodran: Lycia isabellae (Harrison, 1914) (Geometridae) in Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (Noctuidae) – novi vrsti v favni metuljev Slovenije (Lepidoptera)
  Lycia isabellae (Harrison, 1914) (Geometridae) and Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (Noctuidae) – new species in the Slovenian Lepidoptera fauna
 • A. Vrezec, A. Kapla: Kvantitativno vzorčenje hroščev (Coleoptera) v Sloveniji: referenčna študija
  Quantitative beetle (Coleoptera) sampling in Slovenia: a reference study
 • M. R. Wilson, K. Walker: John Curtis and his leafhoppers with nomenclatural notes on some species (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae) with special reference to the status of Eupteryx solani Curtis 1846
  John Curtis in njegovi škržatki z nomenklaturnimi zaznamki o nekaterih vrstah (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae) s posebnim ozirom na status vrste Eupteryx solani Curtis 1846
 • D. Obydov: Review of the subgenus Ainocarabus Mandl, 1973 of the Russian Far East (Coleoptera: Carabidae)
  Pregled podrodu Ainocarabus Mandl, 1973, ruskega daljnega vzhoda (Coleoptera: Carabidae)
 • S. Seven, M. Özdemir: The genus Dichelia Guenee, 1845 (Lepidoptera: Tortricidae) in Turkey
  Rod Dichelia Guenee, 1845 (Lepidoptera: Tortricidae) v Turčiji
 • 2007, Vol. 15, št./No. 1 in 2007, Vol. 15, št./No. 2
  2007, Vol. 15, št./No. 1 in 2007, Vol. 15, št./No. 2

Prijavite se na e-novice