2006, Vol. 14, št./No. 1 in 2006, Vol. 14, št./No. 2

2006, Vol. 14, št./No. 1

 • L. SENČIČ: Intensity of wing pigmentation and identification of pigments in wings of owl-fly Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) (Neuroptera: Ascalaphidae)
  Intenziteta pigmentiranosti kril in identifikacija pigmentov v krilih metuljčnice Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) (Neuroptera: Ascalaphidae)
 • G. SELJAK: An overview of the current knowledge of jumping plant-lice of Slovenia (Hemiptera: Psylloidea)
  Pregled trenutnega poznavanja bolšic Slovenije (Hemiptera: Psylloidea)
 • B. KOFLER: Anophthalmus miroslavae sp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Anophthalmus miroslavae sp. n. from Slovenia (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • T. LESAR, M. JEŽ: Prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Macrolepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske
  Contribution to the knowledge of the distribution of butterflies and moths (Macrolepidoptera) in the subpannonian part of the Slovene Štajerska
 • I. ŽIVIĆ, Z. MARKOVIĆ, M. BRAJKOVIĆ: Contribution to the faunistical list of Trichoptera (Insecta) of Serbia
  Prispevek k favnističnemu seznamu mladoletnic (Trichoptera, Insecta) Srbije
 • LJ. PROTIĆ: Nabidae (Heteroptera) from former Yugoslavia in the collection of the Natural History Museum in Belgrade
  Nabidae (Heteroptera) iz nekdanje Jugoslavije v zbirkah Prirodoslovnega muzeja v Beogradu
 • M. AYDOGDU, A. BEYARSLAN: First records of Aleiodes Wesmael, 1838 species in East Marmara region of Turkey (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
  Prvi podatki o vrstah rodu Aleiodes Wesmael, 1838, v Vzhodni marmarski regiji Turčije (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
 • E. DEMIR: Preliminary report on the Auchenorrhyncha (Hemiptera) fauna of Kazdagi National Park with two new records for Turkey
  Predhodno poročilo o favni škržatkov (Hemiptera: Auchenorrhyncha) v Narodnem parku Kazdagi z dvema novima najdbama za Turčijo

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • A. HASBENLI, F. BAYRAKDAR, N. ALPAY: First record of Erax nigrosetosus Theodor, 1980 (Diptera: Asilidae) from Turkey Prva najdba vrste Erax nigrosetosus Theodor, 1980 (Diptera: Asilidae) v Turčiji

2006, Vol. 14, št./No. 2

 • M. S. ENGEL: A new genus of minute ammobatine bees (Hymenoptera: Apidae) Nov rod majhnih čebel plemena Ammobatini (Hymenoptera: Apidae)
 • M. S. ENGEL: A new species of Osmia from Iran (Hymenoptera: Megachilidae)
  Nova vrsta rodu Osmia iz Irana (Hymenoptera: Megachilidae)
 • G. BRAČKO: Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia
  Pregled favne mravelj (Hymenoptera: Formicidae) Hrvaške
 • J. HÁVA: Contribution to the knowledge of species of the genus Anthrenus, subgenus Florilinus from Bulgaria (Coleoptera: Dermestidae: Anthrenini) Prispevek k poznavanju vrst rodu Anthrenus, podrodu Florilinus, iz Bolgarije (Coleoptera: Dermestidae: Anthrenini)
 • W. E. HOLZINGER, G. KUNZ: New records of leafhoppers and planthoppers from Austria (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
  Novi podatki o škržatkih Avstrije (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
 • T. TRILAR, M. GOGALA, V. POPA: Contribution to the knowledge of the singing cicadas (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) of Romania
  Prispevek k poznavanju pojočih škržadov (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) Romunije
 • T. LESAR, M. JEŽ: Drugi prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Lepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske
  Second contribution to the knowledge of the distribution of butterflies and moths (Lepidoptera) in the subpannonian part of the Slovene Štajerska
 • 2006, Vol. 14, št./No. 1 in 2006, Vol. 14, št./No. 2
  2006, Vol. 14, št./No. 1 in 2006, Vol. 14, št./No. 2

Prijavite se na e-novice