2005, Vol. 13, št./No. 1 in 2005, Vol. 13, št./No. 2

2005, Vol. 13, št./No. 1

 • D. OBYDOV: A new subspecies of the caterpillar hunter Calosoma deserticola Semenov, 1897 from Mongolia (Coleoptera: Carabidae)
  Nova podvrsta moškatnika Calosoma deserticola Semenov, 1897, iz Mongolije (Coleoptera: Carabidae)
 • P. KMENT, J. BRYJA, Z. JINDRA: New records of true bugs (Heteroptera) of the Balkan peninsula
  Novi podatki o stenicah (Heteroptera) balkanskega polotoka
 • V. M. GNEZDILOV, M. R. WILSON: New genera and species of the tribe Parahiraciini (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae)
  Nova rodova in vrsti plemena Parahiraciini (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae)
 • H. HABELER, S. GOMBOC: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Slowenien mit Erstnachweisen
  Zanimivi podatki o metuljih iz Slovenije, s prvimi najdbami
 • B. KOFLER: Prispevek k poznavanju podzemeljske favne hroščev v Šentanskem rudniku
  Contribution to the hypogean beetle fauna in the mine Šentanski Rudnik

  XVII. SIEEC, Radenci 2001
 • H. KIPPENBERG: Über die Vielfalt von Chrysolina purpurascens-Formen in Slowenien (Coleoptera: Chrysomelidae) Raznolikost oblik vrste Chrysolina purpurascens v Sloveniji (Coleoptera: Chrysomelidae)
  Favnistični zapiski / Faunistical notes
 • A. KAPLA: Bembidion (Emphanes) normannum apfelbecki Müller-Motzfeld, 1986, v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae)
  Bembidion (Emphanes) normannum apfelbecki Müller-Motzfeld, 1986 in Slovenia (Coleoptera: Carabidae)
 • A. SATAR: Dielocroce baudii (Griffini, 1895), a new nemopterid for Anatolia (Neuroptera: Nemopteridae) Dielocroce baudii (Griffini, 1895), nov trakokrilec za Anatolijo (Neuroptera: Nemopteridae)

2005, Vol. 13, št./No. 2

 • V.M. GNEZDILOV, M.R. WILSON: A new species of the genus Mycterodus Spinola (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae) from Croatia
  Nova vrsta rodu Mycterodus Spinola (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae) iz Hrvaške
 • S. GOMBOC, B. ŠEGULA: The finding of Zeuneriana marmorata (Fieber, 1853) in Slovenia (Orthoptera: Tettigoniidae)
  Najdba vrste Zeuneriana marmorata (Fieber, 1853) v Sloveniji (Orthoptera: Tettigoniidae)
 • Ž. PREDOVNIK: Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) new to the fauna of Slovenia
  Nove vrste steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v favni Slovenije
 • M. GOGALA, T. TRILAR, V.T. KRPAČ: Fauna of singing cicadas (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) of Macedonia – a bioacoustic survey
  Favna škržadov Makedonije (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) – raziskava z bioakustično metodo
 • S. SEVEN: Contribution to the knowledge of Papilionoidea and Hesperioidea (Lepidoptera) fauna of Idris Mountain (Turkey)
  Prispevek k poznavanju favne naddružin Papilionoidea in Hesperioidea (Lepidoptera) gore Idris (Turčija)
 • A. VREZEC, A. KAPLA, A. PIRNAT, Š. AMBROŽIČ: Primerjava številčnosti govnačev (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae) v Sloveniji: uporaba popisne metode za hrošče z zemeljskimi pastmi na širšem območju
  Relative activity abundances of the Dor Beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae) in Slovenia: a large-scale aplication of the survey method using pitfall traps

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • P. KOČÁREK: First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae)
  Prva najdba vrste Guanchia obtusangula v Sloveniji (Dermaptera: Forficulidae)
 • B. KOFLER: Nova nahajališča podvrste Pretneria latitarsis soriscensis Perreau, 2003 (Coleptera: Cholevidae: Leptodirinae)
  New finds of Pretneria latitarsis soriscensis Perreau, 2003 (Coleptera: Cholevidae: Leptodirinae)
 • 2005, Vol. 13, št./No. 1 in 2005, Vol. 13, št./No. 2
  2005, Vol. 13, št./No. 1 in 2005, Vol. 13, št./No. 2

Prijavite se na e-novice