2001, Vol. 9, št./No. 1 in 2001, Vol. 9, št./No. 2

2001, Vol. 9, št./No. 1

 • A. VREZEC: Description of the new subspecies Anophthalmus pretneri ceji (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from Slovenia
  Opis nove podvrste Anophthalmus pretneri ceji (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) iz Slovenije
 • M. BOGNOLO: Anophthalmus spectabilis vrhoveci ssp. n. from Kačna Jama (Slovenia) (Coleoptera: Carabidae)
  Anophthalmus spectabilis vrhoveci ssp. n. iz Kačne jame (Slovenija) (Coleoptera: Carabidae)
 • M. ETONTI: Pretneria droveniki sp. n. della Slovenia occ. (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
  Pretneria droveniki sp. n. iz zahodne Slovenije (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
 • A. KAPLA: Favna jamskih hroščev v jami Štangovc (Kisovec, osrednja Slovenija)
  Fauna of cave beetles from cave Štangovc (Kisovec, Central Slovenia)
 • B. P. STARK, I. SIVEC: Systematic notes on Plecoptera: Anacroneuria proxima Klapálek (Plecoptera: Perlidae)
  Taksonomski zapiski o vrbnicah: Anacroneuria proxima Klapálek (Plecoptera: Perlidae)
 • W. E. HOLZINGER, G. SELJAK: New records of planthoppers and leafhoppers from Slovenia, with a checklist of hitherto recorded species (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
  Novi podatki o favni škržatov Slovenije s seznamom doslej ugotovljenih vrst (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
 • S. LELO, A. SOFRADZIJA: Sex ratio of Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pieridae) and some other species within populations in the broad area of Sarajevo
  Spolni deleži pri vrsti Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pieridae) in nekaj drugih vrstah metuljev v populacijah širše okolice Sarajeva
 • A. KAJZER: Prispevek k poznavanju vodnih hroščev (Coleoptera: Hydrocanthares) Slovenije in dela Balkana
  Favnistični zapiski / Faunistical notes
 • P. KMENT: Mesovelia vittigera Horváth and Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera: Gerromorpha) in Croatia
  Mesovelia vittigera Horváth in Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera: Gerromorpha) na Hrvaškem

2001, Vol. 9, št./No. 2

 • S. BRELIH, T. TRILAR: Ceratophyllus (Monopsyllus) carniolicus, new flea species from the family Ceratophyllidae (Siphonaptera)
  Ceratophyllus (Monopsyllus) carniolicus, nova vrsta bolhe iz družine Ceratophyllidae (Siphonaptera)
 • M. BOGNOLO, B. KOFLER: Pretneria metkae mirae ssp. n. from Mount Prisojnik, Slovenia (Coleoptera: Cholevidae)
  Pretneria metkae mirae ssp. n. s Prisojnika (Coleoptera: Cholevidae)
 • B. P. Stark, M. d. C. Zúńiga, I. Sivec: Descriptions of Anacroneuria spp. (Plecoptera: Perlidae) from the upper Rio Amazonas drainage, Colombia and Peru
  Opisi vrst iz rodu Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae) z zgornjega dela porečja Amazonke v Kolumbiji in Peruju
 • D. Obydov: A natural hybrid between Carabus (Cratocarabus) jakobsoni Semenov, 1908 and Carabus (Cratocechenus) elisabethae Semenov, 1908 (Coleoptera: Carabidae)
  Naravni križanec med vrstama Carabus (Cratocarabus) jakobsoni Semenov, 1908 in Carabus (Cratocechenus) elisabethae Semenov, 1908 (Coleoptera: Carabidae)
 • G. URBANIČ: Contribution to the knowledge of caddisflies of the reservoir Ledavsko jezero, NE Slovenia (Trichoptera)
  Prispevek k poznavanju mladoletnic Ledavskega jezera, SV Slovenija (Trichoptera)
 • H. Habeler: Das zahlenmäßige Inventar an Schmetterlingen in den Höhenstufen von Slowenien (Lepidoptera)
  Številčnost vrst metuljev po stopnjah nadmorske višine v Sloveniji (Lepidoptera)
 • Ž. PREDOVNIK: Prispevek k poznavanju steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji
  Contribution to the knowledge of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Slovenia
 • B. Drovenik: Zanimivosti in novosti v favni sneženk (Coleoptera: Cantharidae) Slovenije
  New records of Cantharidae (Coleoptera) in Slovenia
 • V. T. Krpač, A. Vujić, S. Šimić, S. Radenković: Contribution to the knowledge of hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Macedonia
  Prispevek k poznavanju muh trepetavk Makedonije (Diptera: Syrphidae)
 • 2001, Vol. 9, št./No. 1 in 2001, Vol. 9, št./No. 2
  2001, Vol. 9, št./No. 1 in 2001, Vol. 9, št./No. 2

Prijavite se na e-novice