1999, Vol. 7, št./No. 1 in 1999, Vol. 7, št./No. 2

1999, Vol. 7, št./No. 1

 • T. TRILAR: Ectoparasites from the nests of the house martin (Delichon urbica) in Slovenia: 2. Sex ratio and developmental cycles of Oeciacus hirundinis, Ceratophyllus hirundinis and Stenepteryx hirundinis Zunanji zajedalci v gnezdih mestne lastovke (Delichon urbica) v Sloveniji: 2. Razmerje med spoloma in razvojni krogi vrst Oeciacus hirundinis, Ceratophyllus hirundinis in Stenepteryx hirundinis
 • M. BOGNOLO: Nuovi dati di cattura di Anophthalmus manhartensis fuartensis Colla e discussione della sua validita sottospecifica (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) Novi podatki o nahajališčih podvrste Anophthalmus manhartensis fuartensis Colla in razprava o njeni veljavnosti (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • P. MAGRINI: Descrizione del maschio di Nebria pennisii Magrini, 1987 e considerazioni sulla sua validitá specifica (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae) Opis samca vrste Nebria pennisii Magrini, 1987, in razprava o njeni veljavnosti (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae)
 • B. DROVENIK: Novosti v favni vodnih hroščev v Sloveniji (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae in Gyrinidae) News on the water beetle fauna in Slovenia (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae and Gyrinidae)
 • D. OBYDOV: The taxonomic position of Carabus (Morphocarabus) kozhantschikovi Lutshnik, 1924 and Carabus (Morphocarabus) odoratus Motchulsky, 1844 (Coleoptera: Carabidae) Taksonomski položaj vrst Carabus (Morphocarabus) kozhantschikovi Lutshnik, 1924, in Carabus (Morphocarabus) odoratus Motchulsky, 1844 (Coleoptera: Carabidae)
 • Lj. PROTIĆ: Six species of Miridae new to the fauna of Yugoslavia Šest za favno Jugoslavije novih vrst iz družine Miridae
 • DU Y., I. SIVEC, HE J.:A checklist of the Chinese species of the family Perlidae (Plecoptera: Perloidea) Seznam kitajskih vrst družine Perlidae (Plecoptera: Perloidea)
 • Favnistični zapiski / Faunistical notes
 • S. GOMBOC: Dva nova taksona v slovenski favni metuljev (Lepidoptera) Two new taxa in the Slovenian Lepidoptera fauna

1999, Vol. 7, št./No. 2

 • R. PACE: Descrizione di Kladotyphlus kahleni gen. n., sp. n. di Leptotyphlinae della Slovenia (Coleoptera: Staphylinidae) Opis vrste Kladotyphlus kahleni gen. n., sp. n. poddružine Leptotyphlinae iz Slovenije (Coleoptera: Staphylinidae)
 • E. KIRSCHENHOFER: Die paläarktischen, orientalischen und äthiopischen Arten des Subgenus Nectochlaenius Antoine, 1959 des Genus Chlaenius Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) Palearktične, orientalne in etiopske vrste podrodu Nectochlaenius Antoine, 1959, rodu Chlaenius Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae)
 • D. ČATLOŠ, F. MORAVEC: Two new subspecies of the genus Carabus L. from southern Turkey (Coleoptera: Carabidae) Dve novi podvrsti rodu Carabus L. iz južne Turčije (Coleoptera: Carabidae)
 • M. GOGALA, A. GOGALA: A checklist and provisional atlas of the Cicadoidea fauna of Slovenia (Homoptera: Auchenorrhyncha) Seznam in provizorični atlas favne pojočih škržatov Slovenije (Homoptera: Auchenorrhyncha)
 • B. KOFLER: Podzemeljska favna hroščev v opuščenih rudarskih rovih v bližnji okolici Železnikov (severozahodna Slovenija) Hypogean beetle fauna of old shafts near the town Železniki (north-western Slovenia)
 • 1999, Vol. 7, št./No. 1 in 1999, Vol. 7, št./No. 2
  1999, Vol. 7, št./No. 1 in 1999, Vol. 7, št./No. 2

Prijavite se na e-novice