1993, št./No. 1

  • Stanislav GOMBOC: Metode prepariranja in konserviranja genitalnih organov in drugih hitiniziranih delov žuželk. 5-13.
  • Cene FURLAN: Raziskave o razširjenosti pokalic rodu Zorochrus (Negasteriinae-Elateridae) v Sloveniji. 15-20.
  • Božidar DROVENIK: Nove vrste in favnistične posebnosti hroščev (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae in Curculionidae) v slovenskih Alpah. Neue Arten und faunistische besonderheiten der Käfer (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae in Curculionidae) aus den Slowenischen Alpen. New species and faunistic curiosities of the beetles (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae and Curculionidea) from the Slovenian Alps. 21-31.
  • Manfred KAHLEN: Neues zur »bekannten« Tiergeographie von Hohlenkafern im Alpenraum. 33-36.
  • Stanislav GOMBOC: Mellicta britomartis Assmann 1847 (Nymphalidae) najdena tudi v Prekmurju. Eine neue Lokalitat von Mellicta britomartis Assmann 1847 (Nymphalidae) im Prekmurje/Murgebiet - Slowenien gefunden. 37-40.
  • Stanislav GOMBOC: Apamea sicula syriaca (Osthelder, 1993) (Lep., Noctuidae), nova vrsta za slovensko favno metuljev, najdena v Prekmurju. Apamea sicula syriaca (Osthelder, 1993) (Lep., Noctuidae) neu für Slowenien, im Prekmurje/Murgebiet - Slowenien gefunden. 41-42.
  • 1993, št./No. 1
    1993, št./No. 1

Prijavite se na e-novice