Blagajev volčin – naša botanična znamenitost

NADA PRAPROTNIK: BLAGAJEV VOLČIN – NAŠA BOTANIČNA ZNAMENITOST
Cena: 16.00 €
Dostava: Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Delo obravnava Blagajev volčin (Daphne blagayana), znamenito vrsto slovenskega rastlinstva, zgodovino njegovega odkritja, razširjenost v Sloveniji in v Evropi, morfologijo ter njegovo fitogeografsko in fitosociološko pripadnost. Zavarovan je od leta 1898 in je simbol naših naravovarstvenih prizadevanj.

Blagajev volčin je bil odkrit leta 1837 na Gori pri Polhovem Gradcu. Opisal ga je Henrik Freyer. Njegovo nahajališče si je ogledal saški kralj Friderik Avgust II. in v spomin mu je Rihard Ursini grof Blagay postavil spomenik.

Blagajev volčin je vrsta domnevno terciarnega izvora. Njegovo območje razširjenosti ni sklenjeno. Osrednji areal je v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori, ločeni deli areala so v Albaniji, Makedoniji, Grčiji in Bolgariji. Drugo območje razširjenosti je v Romuniji, tretje območje pa na jugovzhodnem robu Alp v osrednji Sloveniji in na Hrvaškem. Severozahodna meja razširjenosti je v severovzhodni Italiji.

  • Besedilo: Nada Praprotnik
  • Fotografija: Ciril Mlinar
  • Recenzija: akad. dr. Mitja Zupančič in dr. Igor Dakskobler
  • Jezikovni pregled: doc. dr. Tomaž Sajovic
  • Prevod izvlečka in povzetka: Henrik Ciglič
  • Oblikovanje: Karmen Zupanc
  • Tisk: DEMM d.o.o.
  • Založil: Prirodoslovni muzej Slovenije
  • Tisk knjige je finančno podprlo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije
  • Naklada: 1000 izvodov

Vsebina

Povzetek

Prijavite se na e-novice