3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa:

Informacije so dosegljive na spletnih straneh Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu.

Pristojna oseba:
dr. Miha Jeršek, vršilec dolžnosti direktorja, tel.: +386 1 24 10 954, uprava@pms-lj.si

Prijavite se na e-novice