Likovni natečaj

Prirodoslovni muzej Slovenije ob ciklusu delavnic Leonora pripoveduje razpisuje likovni natečaj za najlepše risbe, ki bodo ilustrirale vsako od desetih zgodb.

Natečaj je namenjen otrokom, ki se bodo udeležili delavnic, pa tudi otrokom, ki bodo obiskali spletno stran Prirodoslovnega muzeja Slovenije na kateri bodo zgodbe objavljene najkasneje štiri dni po izvedbi delavnic.

Tehnika in format risb nista določena, otroci ju lahko izberejo sami. Risbe, ki bodo po presoji mentorice na delavnicah, najbolje opisovale predstavljeno temo, bomo do naslednje delavnice razstavili v otroškem kotičku muzeja. Vse risbe bodo objavljene na spletni strani muzeja ob zgodbah, ki jih bodo ilustrirale.

Zadnji rok za oddajo risb je 31. 12. 2012. Januarja 2013 bo strokovna komisija, ki jo bo imenoval Prirodoslovni muzej Slovenije, izmed vseh prispelih del izbrala po eno prvo uvrščeno in tri drugo uvrščene risbe za vsako od zgodb. Komisija bo ocenjevala likovno izraznost, ustvarjalnost in inovativnost v uporabi tehnik in materialov. Rezultati natečaja bodo objavljeni na tej spletni strani.

Risbe, ki se bodo uvrstile v končni izbor, bodo v začetku leta 2013 razstavljene na občasni razstavi Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Ob odprtju bodo vsi avtorji izbranih del prejeli priznanja. Prvo nagrajeni avtorji bodo poleg tega prejeli publikacijo Prirodoslovnega muzeja Slovenije po lastni izbiri ter letno brezplačno vstopnico za eno osebo. Avtorji drugo uvrščenih risb bodo prejeli letno brezplačno vstopnico za eno osebo.

Risbe lahko pošljete na naslov:
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
SI -1001 Ljubljana
s pripisom: ZA NATEČAJ

Lahko jih prinesete tudi osebno na delavnice ali jih, ustrezno zapakirane in označene, pustite pri blagajni ali vratarju muzeja.

Risbe naj bodo opremljene z naslovom dela, imenom in priimkom avtorja, njegovo starostjo, uporabljeno tehniko, poštnim naslovom, datumom nastanka dela in po možnosti s kontaktnim elektronskim naslovom (lahko naslov staršev). Prirodoslovni muzej Slovenije se obvezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na ta način, uporabil le za potrebe tega javnega natečaja. Ob izdelkih, razstavljenih v muzeju ali na spletnih straneh muzeja bodo navedeni naslednji osebni podatki: Ime in priimek avtorja in starost.

Z udeležbo na natečaju avtorji in njihovi skrbniki potrjujejo, da se strinjajo z zgoraj opisanimi pogoji za sodelovanje na likovnem natečaju Leonora pripoveduje.

Risbe

Rezultati natečaja

Prijavite se na e-novice