Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

Mineral resources in Slovenia

Burni dogodki v geološki preteklosti slovenskega prostora so povzrocili nastanek številnih mineralov. Nastali so tako v sedimentacijskih okoljih kot pri procesih, povezanih z magmatizmom, s hidrotermalnimi raztopinami ali pa so nastali preprosto pri preobrazbi kamnin. Nekateri izmed njih so pomembni rudni minerali, iz katerih so pridobivali razlicne kovine kot so železo, baker, živo srebro, mangan, aluminij, cink in svinec. Številni rudni pojavi in opušceni podzemni rudniki pricajo o razsežnosti in pomembnosti rudarstva na ozemlju Slovenije in tudi na širšem prostoru v tem delu Evrope. Ceprav je vecina rudnikov danes zaprtih, pa lahko del njihovega bogastva ter del njihove kulturne in tehniške dedišcine spoznamo v turisticnih rudnikih, muzejih in na razlicnih razstavah.

 • Azurit, malahit, barit in schwazit iz Pocivalnika pri Tržicu.
  Azurit, malahit, barit in schwazit iz Pocivalnika pri Tržicu.
 • Cerusit je pomemben mineral za pridobivanje svinca. Na posnetku je eksponat iz rudnika Mežica.
  Cerusit je pomemben mineral za pridobivanje svinca. Na posnetku je eksponat iz rudnika Mežica.
 • Ena najpomembnejših rud v Sloveniji je mineral cinabarit, iz katerega so na primer v idriji in v okolici Tržica pridobivali živo srebro. Na posnetku je primerek masivnega cinabarita, ki je v lepem kontrastu z belim kalcitom in temnim apnencem, iz Šentanskega rudnika pri Tržicu.
  Ena najpomembnejših rud v Sloveniji je mineral cinabarit, iz katerega so na primer v idriji in v okolici Tržica pridobivali živo srebro. Na posnetku je primerek masivnega cinabarita, ki je v lepem kontrastu z belim kalcitom in temnim apnencem, iz Šentanskega rudnika pri Tržicu.
 • Na Pohorju so v preteklosti pridobivali številne naravne vire. Med rudišci omenimo nahajališce pirita v Janezovem grabnu in orudenje z bakrovimi minerali Okoška gora. Na posnetku je halkopirit ob galenitu in piritu. Eksponat je našel Franc Pajtler.
  Na Pohorju so v preteklosti pridobivali številne naravne vire. Med rudišci omenimo nahajališce pirita v Janezovem grabnu in orudenje z bakrovimi minerali Okoška gora. Na posnetku je halkopirit ob galenitu in piritu. Eksponat je našel Franc Pajtler.
 • Litijski rudnik Sitarjevec je eden naših najpomembnejših objektov naravne, tehniške in kulturne dedišcine. V njem so pridobivali svinec, srebro, živo srebro, barit in verjetno še kaj. Na posnetku je skupek baritnih kristalov iz zbirke Gorana Velikonje.
  Litijski rudnik Sitarjevec je eden naših najpomembnejših objektov naravne, tehniške in kulturne dedišcine. V njem so pridobivali svinec, srebro, živo srebro, barit in verjetno še kaj. Na posnetku je skupek baritnih kristalov iz zbirke Gorana Velikonje.