Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Zbirke in zbiranje fosilov v Sloveniji

Muzejska ulica 1, Ljubljana, 5. 4. 2018 _global/time/from 18:00 _global/time/to 19:00

PREDAVANJE iz cikla EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE IN NARAVOSLOVNE ZBIRKE

Še nedavno je veljalo, da je zbiranje fosilov na Slovenskem bila domena paleontologov in geologov od sredine 19. stoletja. Že veliko pred tem je fosile po Kranjskem zbiral in tudi opisoval Janez Vajkard Valvasor. Z razvojem naravoslovja so mu sledili tudi drugi, kot sta Giovanni Antonio Scopoli in Baltazar Hacquet. Oba v svojih deli pogosto omenjata okamnine in jih ponekod celo upodabljata. Na začetku 19. stoletja jim sledijo še drugi naravoslovci, kjer se gotovo odlikuje Žiga Zois. Z nastankom prvega Kranjskega muzeja sta se zbiranje fosilov in nastanek paleontoloških zbirk razmahnila. Zbiranje fosilov je postalo zanimivo tudi za amaterske in naključne zbiralce, ki so ponekod videli korist za znanost ali le zaslužek. Ob koncu 19. stoletja so pričele nastajati mnoge muzejske, zasebne in šolske zbirke, a so se do danes ohranile le redke.

Predava: mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana

  • Zbiranje fosilov ima na Slovenskem že večstoletno zgodovino in še danes poznam nekatera najdišča na Dolenjskem, Krasu in v okolici Moravč, kjer so zbirali prvi naravoslovci in zbiralci. Fotografija: Matija Križnar
    Zbiranje fosilov ima na Slovenskem že večstoletno zgodovino in še danes poznam nekatera najdišča na Dolenjskem, Krasu in v okolici Moravč, kjer so zbirali prvi naravoslovci in zbiralci. Fotografija: Matija Križnar